• Nema predloga

EBRD i Banca Intesa kreditiraju srpsku privredu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa potpisale su sporazum o korišćenju nove kreditne linije u iznosu od 30 miliona evra namenjene kreditiranju sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Ova kreditna linija deo je ukupnog EBRD plasmana vrednog 100 miliona evra koji je stavljen na raspolaganje bankama članicama Intesa Sanpaolo grupe u regionu Istočne Evrope.

Kreditna linija EBRD biće plasirana privatnim kompanijama u Srbiji kroz kratkoročne, srednjoročne i dugoročne kredite u vrednosti do 2,5 miliona evra i koristiće se za finansiranje obrtnih sredstava i podršku investicionim projektima.

Aranžman EBRD i Intesa Sanpaolo grupacije takođe obuhvata i kreditnu liniju u iznosu od 20 miliona evra koja je stavljena na raspolaganje članici Intesa Sanpaolo grupacije u Bosni i Hercegovini, kao i 50 miliona evra njenoj članici, CIB banci u Mađarskoj. Ova investicija je deo zajedničkih napora EBRD, Svetske banke i Evropske investicione banke (EIB) da obezbede 25 milijardi evra za podršku bankarskom sektoru u regionu, kao i pomoć preduzećima koja su pogođena svetskom ekonomskom krizom.

Chat