Kredit za refinansiranje

Pomoću našeg kredita možete refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima, a takođe imate mogućnost dobijanja dodatnog keša.

Sva vaša bankarska zaduženja mogu biti rešena brzo i jednostavno zahvaljujući našem kreditu za refinansiranje.

Otvorite Intesa Hit tekući račun i refinansirajte obaveze po:

  • Dozvoljenom minusu
  • Kreditnim karticama
  • Kreditima drugih banaka

Posebna povoljnost ovog kredita koji Vam obezbeđuje sigurnost pri planiranju Vaših mesečnih zaduženja je i duži rok otplate i veći iznos kredita. Takođe, kredit za refinansiranje Vam pruža mogućnost dolaska do dodatnog keša.

Prednosti ovog kredita

  • Duži rok otplate
  • Veći iznosi
  • Mogućnost dobijanja dodatnog keša
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijum za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

25.000 - 2.250.000 RSD

Depozit/ učešće

Bez depozita / učešća

Period otplate

6 - 120 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

Za period otplate do 84 m

Za period otplate od 96 m

klijenti*


12% fiksna
10,39% varijabilna

(6M Belibor+7,25%)**

ostali građani


15% fiksna
13,39% varijabilna

(6MBelibor+10,25%)**
Instrumenti obezbeđenja

1 menica s klauzulom bez protesta

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

·1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente*

·2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.
**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi 3,14%.

Reprezentativni primer za klijente*

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

500.000 RSD

500.000 RSD

1.000.000 RSD

2.000.000 RSD

Period otplate

60 meseci

84 meseca

120 meseci

120 meseci

Mesečna rata

11.166,22 RSD

8.873,17 RSD

13.517 RSD

27.033,28 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

12% fiksna

12% fiksna

10,39% varijabilna**

10,39% varijabilna**

Naknada

5.000 RSD

5.000 RSD

10.000 RSD

20.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

13,41%

13,27%

11,34%

11,34%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi 3,14%.

Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kredita

Kredit za refinansiranje u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

500.000 RSD

500.000 RSD

1.000.000 RSD

2.000.000 RSD

Period otplate

60 meseci

84 meseca

120 meseci

120 meseci

Mesečna rata

11.952,09 RSD

9.710 RSD

15.278,06 RSD

30.556,12 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

15% fiksna

15% fiksna

13,39% varijabilna**

13,39% varijabilna**

Naknada

10.000 RSD

10.000 RSD

20.000 RSD

40.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

17,42%

17,16%

15,06%

15,06%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi 3,14%.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
25.000,00
2.250.000,00
Broj rata
6
84
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta