Intermezzo keš kredit

Ovaj kredit možete podići jednostavno i brzo bez obzira na to da li zaradu primate preko platnog računa Banca Intesa ili ne.

Kredit vam pruža sledeće pogodnosti


  • Fiksna kamatna stopa za kredit do 7 godina
  • Veći iznosi kredita,
  • Duži rok otplate
  • Pauza u otplati kredita, onda kad vam je to potrebno
  • Bez prenosa zarade
  • Nema depozita i učešća

Ukoliko želite keš kredit sa dužim rokom otplate i većim iznosom, dostupan vam je keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom.


Pauza u otplati rate kredita

Život je pun iznenađenja i nepredvidljivih troškova koji ponekad dođu baš u trenutku kada i niste spremni za nove izdatke.

Zato vam Intermezzo keš pruža mogućnost da pauzirate otplatu mesečne rate onda kad vam je to zaista potrebno.

Tokom jedne kalendarske godine imate mogućnost da jednom odložite plaćanje mesečne rate, a ukupno do pet puta tokom perioda otplate. Procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate vrlo je jednostavna.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 2.250.000 RSD
Period otplate18 - 95 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali
Za period otplate do 84 meseca

Za period otplate 95 meseci

12% fiksna


10,35% varijabilna

(6M Belibor+7,25%)**

15% fiksna


13,35%varijabilna

(6M Belibor+10,25)**
Instrumenti obezbeđenja1 menica s klauzulom bez protesta


Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente*

2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane
1 menica

Izveštaj Kreditnog biroa

50 RSD
246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Naknada za odlaganje plaćanja anuiteta: 0,5% na ostatak glavnice, za svaki zahtev za odlaganje plaćanja anuiteta pojedinačno. Iznos naknade pripisuje se glavnici. Za period odloženog plaćanja obračunava se kamata u visini nominalne kamatne stope i pripisuje se glavnom dugu

* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa

**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 30.04.2019. godine koji iznosi 3,10%.

Reprezentativni primer za klijente*

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

500.000 RSD

500.000

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

84 meseca

95 meseci

Mesečna rata

11.162 RSD

8.870 RSD

7.774 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

12% fiksna

12% fiksna

10,35% varijabilna**

Naknada

5.000 RSD

5.000 RSD

5.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

13,41%

13,28%

11,37%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa


246 RSD


* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 30.04.2019. godine koji iznosi 3,10%.

Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

500.000 RSD

500.000 RSD

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

84 meseca

95 meseci

Mesečna rata

11.946 RSD

9.705 RSD

8.615 RSD

Kamatna stopa(na godišnjem nivou)

15% fiksna

15% fiksna

13,39% varijabilna**

Naknada

10.000 RSD

10.000 RSD

10.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

17,43%

17,16%

15,19%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

* Reprezentativni primer za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2018. godine koji iznosi 3,14%.

Fiksna kamatna stopa

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.250.000,00
Broj rata
18
84
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Kako do Intermezzo Keš kredita?