Intermezzo keš kredit

Intermezzo keš kredit sa dužim rokom otplate i fiksnom kamatom, a kada vam je potrebno, pauzirajte otplatu mesečne rate.

Gotovinski kredit vam pruža sledeće pogodnosti:

 

  • Fiksna kamatna stopa do 71 meseca
  • Pauza u otplati kredita, onda kad vam je to potrebno
  • Bez prenosa zarade
  • Nema depozita i učešća

Ukoliko želite keš kredit sa rokom otplate na 71 meseca, dostupan vam je i kredit sa varijabilnom kamatnom stopom.

Pauza u otplati rate kredita

Život je pun iznenađenja i nepredvidljivih troškova koji ponekad dođu baš u trenutku kada i niste spremni za nove izdatke.

Zato vam Intermezzo keš kredit pruža mogućnost da pauzirate otplatu mesečne rate onda kada vam je to zaista potrebno.

Tokom jedne kalendarske godine imate mogućnost da jednom odložite plaćanje mesečne rate, a ukupno do pet puta tokom perioda otplate. Procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate vrlo je jednostavna.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kredita Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000 - 2.250.000 RSD
Period otplate 18 - 71 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti* neklijenti**
Za period otplate do 71 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 71)

Za period otplate 83 meseci

12% fiksna

 

8,46% varijabilna

(6M Belibor+7,25%)***

15% fiksna


11,46%varijabilna

(6M Belibor+10,25)***
Instrumenti obezbeđenja 1 menica s klauzulom bez protesta

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente*

2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane**
1 menica

Izveštaj Kreditnog biroa

50 RSD
246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Naknada za odlaganje plaćanja anuiteta: 0,5% na ostatak glavnice, za svaki zahtev za odlaganje plaćanja anuiteta pojedinačno. Iznos naknade pripisuje se glavnici. Za period odloženog plaćanja obračunava se kamata u visini nominalne kamatne stope i pripisuje se glavnom dugu

* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

** Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

*** Usklađivanje vrednosti 6M BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6M BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%

Reprezentativni primer za klijente* na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 mesec

71 mesec

Mesečna rata

4.465,88 RSD

5.947,90 RSD

9.004,74 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

12% fiksna

12% fiksna

8,46% varijabilna**

Naknada

2.000 RSD

2.000 RSD

5.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

13,44%

13,35%

9,35%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 270.248,81 RSD 425.596,99 RSD 644.632,73 RSD    

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

 

246 RSD

 

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Reprezentativni primer za neklijente na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000 RSD

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 meseca

71 meseci

Mesečna rata

4.780,02 RSD

6.433,09 RSD

9.771,36 RSD

Kamatna stopa(na godišnjem nivou)

15% fiksna

15% fiksna

11,46% varijabilna**

Naknada

4.000 RSD

6.000 RSD

10.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou) 17,46% 17,29% 13,15%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

291.097,49 RSD

463.045,59 RSD

704.062,17 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

* Reprezentativni primer za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Kreditni kalkulator

Fiksna kamatna stopa
Iskoristite kreditni kalkulator da izračunate svoju ratu. 

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.250.000,00
Broj rata
18
71
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Kako do Intermezzo Keš kredita?