• Nema predloga

Nije moguće izvršiti ovo instant plaćanje

Zašto nije moguće izvršiti ovo instant plaćanje na željeni način?

Na vašem mobilnom uređaju trenutno nemate aplikaciju za mobilno bankarstvo banke koju ste izabrali za plaćanje. 

Da biste mogli da platite, potrebno je da ponovo pokrenete veb sajt ili aplikaciju trgovca i izaberete banku čiju aplikaciju mobilnog bankarstva koristite.

Ukoliko ste klijent Banca Intesa, a nemate ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva i aktiviranu aplikaciju na Vašem mobilnom uređaju više informacija saznajte OVDE.

Chat