Kursna lista

Pogledajte vrednosti svih valuta kursne liste na današnji dan, kao i za sve prethodne dane.

Uz EUR Net internet menjačnicu u okviru Intesa Mobi i Intesa Online aplikacija možete vršiti kupoprodaju evra po povoljnijem kursu. Pogledajte kako na linku.
  • Kursna lista
  • Kalkulator kurseva

Ranije vrednosti:

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Efektiva kupovni Efektiva prodajni
EUR 1 114.5890 117.5272 120.4654 114.5890 119.8777
DKK 1 14.9447 15.7313 16.5179 14.9447 16.5179
FRF 1 0.0000 17.9169 0.0000 0.0000 0.0000
GRD 100 0.0000 34.4907 0.0000 0.0000 0.0000
HRK 1 0.0000 15.3916 0.0000 14.7759 15.7764
HUF 100 0.0000 32.1781 0.0000 30.8910 32.9826
LUF 100 0.0000 291.3423 0.0000 0.0000 0.0000
BGN 1 0.0000 60.0907 0.0000 0.0000 0.0000
CZK 1 0.0000 4.2232 0.0000 4.0543 4.3288
DEM 1 0.0000 60.0907 0.0000 0.0000 0.0000
GBP 1 122.1614 132.7841 143.4068 122.1614 143.4068
PTE 100 0.0000 58.6223 0.0000 0.0000 0.0000
SEK 1 10.1232 10.6560 11.1888 10.1232 11.1888
USD 1 103.1989 108.6304 114.0619 103.1989 114.0619
ATS 1 0.0000 8.5410 0.0000 0.0000 0.0000
AUD 1 62.0593 65.3256 68.5919 62.0593 68.5919
BAM 1 0.0000 60.0907 0.0000 57.6871 61.5930
CAD 1 72.7557 76.5849 80.4141 72.7557 80.4141
FIM 1 0.0000 19.7667 0.0000 0.0000 0.0000
IEP 1 0.0000 149.2288 0.0000 0.0000 0.0000
ITL 100 0.0000 6.0698 0.0000 0.0000 0.0000
KWD 1 0.0000 351.2469 0.0000 0.0000 0.0000
RON 1 0.0000 24.3136 0.0000 0.0000 0.0000
RUB 1 1.3217 1.4061 1.4413 1.2655 1.4483
TRY 1 0.0000 16.0807 0.0000 0.0000 0.0000
BEF 100 0.0000 291.3423 0.0000 0.0000 0.0000
CHF 1 105.5500 111.1053 116.6606 105.5500 116.6606
CNY 1 0.0000 15.3100 0.0000 0.0000 0.0000
ESP 100 0.0000 70.6353 0.0000 0.0000 0.0000
JPY 100 94.7559 99.7430 104.7302 94.7559 104.7302
NOK 1 9.7633 10.2772 10.7911 9.7633 10.7911
PLN 1 0.0000 25.5889 0.0000 24.5653 26.2286

Kalkulator kurseva