• Važeći
  • U primeni od 9.11.2019.
  • Arhiva
  • Osnovne informacije o proizvodima

Prilozi

Prilozi

Elektronsko i mobilno bankarstvo

Way2pay za fizička lica

E-commerce usluge za pravna lica i preduzetnike

POS usluge za pravna lica i preduzetnike

Elektronsko bankarstvo za fizička lica i poljoprivrednike

Elektronsko bankarstvo za pravna lica i preduzetnike

Platne kartice

Debitne kartice za fizička lica

Kreditne kartice za fizička lica

Business debitne kartice za pravna lica i preduzetnike

Business kreditne kartice za pravna lica
Business kreditne kartice za preduzetnike

Visa Business Electron debitne kartice za pravna lica i preduzetnike

Platni računi i jednokratna platna transakcija

Platni računi i platne usluge korisnika (fizička lica)

Platni računi i platne usluge poljoprivrednika

Platni računi i platne usluge pravnih lica i preduzetnika

Jednokratna platna transakcija