• Važeći
  • U primeni od 21.08.2019.
  • Arhiva
  • Osnovne informacije o proizvodima

Prilozi

Platni računi i jednokratna platna transakcija

Platni računi i platne usluge korisnika (fizička lica)

Platni računi i platne usluge poljoprivrednika

Platni računi i platne usluge pravnih lica i preduzetnika

Jednokratna platna transakcija

Stanovništvo