Foto galerija

EBRD, EU i Banca Intesa Beograd podržavaju srpska mala preduzeća