Predstavljeni finalisti projekta zaštite kulturno-istorijskog nasleđa Banca Intesa

18.10.2011.