Pitanja i odgovori

Gde će akcije Telekoma Srbija biti evidentirane?

Akcije Telekoma Srbija biće evidentirane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Šta svaki akcionar treba da uradi da bi akcije imao na svoje ime?

Neophodno je da svaki akcionar uknjiži svoje akcije na vlasnički račun hartija od vrednosti kod berzanskog posrednika (brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke) po sopstvenom izboru.

Šta je potrebno za otvaranje vlasničkog računa?

Za otvaranje vlasničkog računa kod izabranog berzanskog posrednika svako fizičko lice treba da donese važeću ličnu kartu.

Gde se može popuniti nalog za kupovinu odnosno prodaju akcija Telekoma Srbija?

Nalozi za trgovanje se mogu popuniti u svim ekspoziturama Banca Intesa koje su ovlašćene za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. U ovom trenutku Banca Intesa obavlja brokerske usluge u sledećim ovlašćenim ekspoziturama (ukupno 61).

Koji su elementi, pored tipa hartije (na primer akcije Telekoma), u nalogu za prodaju koje klijent sam određuje?

Vlasnik akcija samostalno određuje:

  • Cenu po kojoj će prodati akciju/e
  • Količinu – broj akcija
  • Dužinu trajanja naloga – nalog može biti dnevni (na dan trgovanja), do tačno određenog datuma i do maksimalnih 90 dana.

Kojim danima se može trgovati u ovlašćenim ekspoziturama Banca Intesa?

Nalozi za trgovanje mogu se popuniti od ponedeljka do petka u okviru radnog vremena ekspoziture.

Šta je to tržišni nalog?

Tržišni nalog je nalog u kome nije definisana cena i gde je klijent spreman da proda odnosno kupi akcije po bilo kojoj ceni koja se ostvari na tržištu a koja je u okviru date zone fluktuacije. Tržišni nalozi su samo i isključivo aktivni i dnevni. Izuzetno rizičan nalog, koji se NE PREPORUČUJE.

Kada se priliv po osnovu ostvarene prodaje akcija Telekoma nalazi na računu?

Nakon realizacije naloga prodaje ostvarena novčana sredstva prodajom biće na računu klijenta nakon tri radna dana od dana izvršenja naloga.

Kako ćemo Vas informisati o ceni akcije?

Dovoljno je da u ekspozituri prijavite Vašu e-mail adresu i zaposleni u Službi za brokersko-dilerske poslove Banca Intesa će Vam svakodnevno, nakon završetka rada Berze, putem elektronske pošte dostavljati informacije koje se tiču podataka o kretanju cene tog dana i istorijsko kretanje sa grafičkim prikazom istih.

Da li postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit?

Da, postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Naime, nakon realizacije naloga za trgovanje klijent je u obavezi da u što kraćem roku preuzme Potvrdu o realizaciji naloga u najbližoj ovlašćenoj ekspozituri Banca Intesa, kao i da u roku od 7 do 10 dana, Poreskoj upravi na teritoriji opštine stanovanja, dostavi prijavu poreza na kapitalnu dobit uz prezentovanje Potvrde o vlasništvu i Potvrde o realizaciji naloga. Porez na kapitalnu dobit u iznosu od 15% klijent plaća kod svake prodaje akcija po prijemu rešenja Poreske uprave.