• Nema predloga

Razgovor o srpskoj ekonomiji u razvoju

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Opširno: Razgovor o srpskoj ekonomiji u razvoju sa Draginjom Đurić

Pročitajte razgovor sa Draginjom Đurić, koja je nedavno imenovana za savetnicu Međunarodnog sektora banaka podružnica kompanije Intesa Sanpaolo za Centralnu i Istočnu Evropu, nakon više od 20 godina na funkciji izvršne direktorke banke Banca Intesa Beograd.

28/02/2022

Za razliku od drugih razvijenih zemalja, Srbija je poprilično uspešno izašla na kraj sa izazovima koje je nametnuo kovid-19.


Pad BDP-a 2020. godine je bio među najmanjima u Evropi, a njegov oporavak na nivoe do pre krize je postignut u prvom kvartalu 2021. godine.


U drugom kvartalu 2021. godine, BDP ove zemlje je dostigao najveću stopu rasta za 20 godina. Pored toga, Moody's je povećao kreditni rejting Srbije, pokazujući poverenje u izglede ove države.


Ovo je, kako kaže Draginja Đurić, savetnica Međunarodnog sektora banaka podružnica kompanije Intesa Sanpaolo za Centralnu i Istočnu Evropu, u velikoj meri zahvaljujući blagovremenim merama monetarne i fiskalne politike širokih razmera.


„Sprečen je veći pad ulaganja i poverenja potrošača", kaže ona, „i sačuvani su proizvodni kapaciteti, radna snaga i povoljna makroekoneomska perspektiva tokom pandemije."


Privrednom rastu Srbije mnogo je doprinela snažna ekonomska struktura države, zasnovana na produženim fiskalnim merama podrške, solidnom proizvodnom zamahu i izvozu, jakoj građevinskoj aktivnosti i oporavku u uslužnom sektoru.


Što se tiče proizvodnje, kaže Đurić, ove godine se očekuje pozitivan rast u svim sektorima osim poljoprivrednom, u kojem se očekuje pad zbog suše.


Na početku krize sa kovidom-19, Srbija je imala stabilan bankarski sektor sa visokom likvidnošću, kapitalizacijom i kvalitetom aktive.  Vlada i Narodna banka Srbije su brzo reagovali na pandemiju, usvajajući tri sveobuhvatna ekonomska paketa 2020. i 2021. godine (u iznosu do oko 17,4% BDP-a) u cilju podržavanja domaćinstava i poslovanja kompanija, zadržavanja radnih mesta i poboljšanja zdravstvenog sistema. 


Podrška za preduzetnike i mala, srednja i velika preduzeća se nastavila i u 2021. godini uz jednokratnu finansijsku pomoću građanima. Do sada, ukupna podrška države iznosi oko 8 milijardi evra.
Banca Intesa Bograd već preko tri godine uspešno posluje u Srbiji. Sa 151 ogrankom u skoro 100 gradova, banka je bila predvodnik na tržištu poslednjih 14 godina i nagrađena je priznanjem za najbolju banku u Srbiji od strane časopisa The Banker, Euromoney i Global Finance .


Kao najveći davalac kredita u zemlji, Banca Intesa Beograd je aktivno uključena u program kreditiranja sa garancijom države, plasirajući više od 400 miliona evra do sada. „Krediti iz šeme sa garancijom države su se pokazali važnim za prevazilaženje problema sa likvidnošću i za očuvanje opšte stabilnosti ekonomskog sistema", kaže Đurić.


Međutim, i dalje postoje prepreke za rast. Zdravlje je ključni problem, sa stopom vakcinacije koja je bila niža od očekivane i tekućim posledicama mera za potencijalno suzbijanje pandemije.


Rast zavisi i od opšteg oporavka evrozone, kaže Đurić: „Neizvesnost po pitanju trajanja i intenziteta neravnoteža na globalnim robnim tržištima i nestašice i poremećaji u snabdevanju imaju za posledicu inflaciju svugde po svetu – na šta ni Srbija neće biti imuna."


Ipak, Srbija je značajno napredovala u rešavanju strukturalnih problema.  Nivoi ulaganja su niži nego u EU proseku i uglavnom su i dalje usmerena na sektore sa niskom produktivnošću. Đurić kaže: „Dok Srbija čini oko 60% DSI na Zapadnom Balkanu, njihov uticaj na rast BDP-a i produktivnost je ublažen njihovom visokim intenzitetom uvoza i još uvek ograničenim vezama sa lokalnim dobavljačima."


Kaže da je i dalje potrebno da država ukloni neka ključna ograničenja za rast pokrenut ulaganjima. Ovo može da se uradi povećanjem transparentnosti i predvidljivosti propisa koji utiču na poslovanja, poboljšanjem primene ugovora i izjednačavanjem uslova za sve ekonomske aktere.


Pritom, efikasnost javne potrošnje je veoma važna, kaže Đurić, „kao i postavljanje kao prioritetnih onih rashoda koji mogu da podrže oporavak i čvršći i otporniji rast na duže staze."


Srbija je postala jedna od vodećih odredišta za ulaganje u Jugoistočnoj Evropi. Njen strateško-geografski položaj, sa lakim pristupom iz svih krajeva Evrope, povoljne poreske stope i izdašne podsticajne šeme kao i bescarinski izvoz, otvaraju mogućnosti za tržište od skoro milijardu ljudi.


Štaviše, cene električne energije, gasa, poštanskih usluga, fiksne telefonije i održavanja motornih vozila su najniže u grupi od 37 evropskih zemalja:  „Vešta i lako obučena radna snaga je pretvorila zemlju u proizvodno stecište globalnih poslovanja koja teže da se prošire", kaže Đurić.


Banca Intesa Beograd je prepoznala važnost digitalizacije pre više od jedne decenije i bila je prva banka u Srbiji koja je pokrenula mobilnu aplikaciju koja danas ima više od 400,000 korisnika.


Sada je fokus na daljoj digitalizaciji, poboljšanju korisničkog iskustva i predstavljanja ESG poslovne platforme u skladu sa strateškim planom grupe Sanpaolo.

Podelite ovu priču

Više o temi

Giosetta Fioroni: Srebrna veteranka italijanskog pop-arta jaše na talasu popularnosti
Paolo Scheggi: Zvezda 1960-ih koja sija sjanije nego ikada
Chat