• Nema predloga

Posvećeni umetnosti

Četvrta velika umetnička galerija Intesa Sanpaolo obećava "nešto novo"

Nekadašnje prostorije banke su transformisane u predivnu umetničku galeriju i izložbeni prostor u okviru istorijskog sedišta Intesa Sanpaolo u Torinu. Mikele Kopola, izvršni direktor funkcije za Umetničko, kulturno i istorijsko nasleđe u Intesa Sanpaolo i direktor Gallerie d'Italia govorio je o eklektičnoj prirodi galerije, njenom kulturnom značaju i o tome kako je nastala za samo dve i po godine.

11/10/2022

Pod arkadama istorijske Pjace San Karlo u Torinu na tri podzemna nivoa gde su se nekada nalazili sefovi, garaže i sobe za sastanke akcionara sada se nalazi galerijski prostor.

Transformacija je obavljena u sklopu nedavnog otvaranja Gallerie d'Italia u Torinu, najnovijeg muzeja koji je otvorila najveća bankarska grupacija u Italiji - Intesa Sanpaolo.

Muzej se nalazi u istorijskoj četvrti u prostorijama Palaco Turineti di Pertengom nekadašnjeg sedišta banke, koje je renovirano na neverovatan način kako bi se u njega smestio novi prostor prema projektu Mikele de Lukija i arhitekata iz AMDL Circle. 

Gallerie d’Italia – Torino ima 10000 kvadratnih metara izložbenog prostora na pet spratova (tri ispod nivoa zemlje) i namenjena je pre svega izložbama fotografija.

To je četvrti muzej koji je banka osnovala - nakon Gallerie di Palazzo Leoni Montanari (koji je otvoren u Vićenci 1999. godine), Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano (koji je otvoren u Napulju 2007. godine) i Gallerie di Piazza Scala (koji je otvoren u Milanu 2011. godine).

"Nekadašnje prostorije banke su oživele u novom ruhu, potpuno transformisane u kulturni prostor, pri čemu je postojeća arhitektura tretirana sa poštovanjem i unapređena, a ne naružena"

Mikele Kopola, izvršni direktor funkcije za Umetničko, kulturno i istorijsko nasleđe u Intesa Sanpaolo i direktor Gallerie d'Italia

Ova četiri muzeja su zajedno poznata pod imenom Gallerie d’Italia. I dok su ostali muzeji poznati po kolekcijama slika i skulptura, odlučeno je da Torino treba da predstavlja "nešto novo" - kako kaže Mikele Kopola, Izvršni direktor funkcije za Umetničko, kulturno i istorijsko nasleđe u Intesa Sanpaolo i direktor Gallerie d’Italia.

U obavljanju poslova direktora Gallerie d’Italia – Torino, Kopoli pomaže zamenik direktora Antonio Karloni, koji je prethodno bio na čelu međunarodnog festivala fotografije - Kortona u pokretu (Cortona on the Move). 

"Snaga ova četiri muzeja leži u njihovoj komplementarnosti," kaže Kopola. "Što se tiče prostora u Torinu, postavili smo sebi pitanje koju bi dodatnu vrednost mogao da ima u poređenju sa ostalima. Fotografija je izabrana kao element izdvajanja: medij koji predstavlja savremeno doba kroz neposrednost i evokativnu snagu."

Jedan od podzemnih spratova Gallerie d'Italia - Torino je novi dom za Intesa Sanpaolo Publifoto arhivu. Ona sadrži sedam miliona fotografija snimljenih u periodu 30-ih do 90-ih godina prošlog veka koje dokumentuju različite aspekte života u Italiji, od politike do sporta. Izabrane fotografije su digitalizovane i mogu se videti u okviru interaktivne instalacije.

Naš cilj je da Intesa Sanpaolo još više približimo zajednici – Mikele Kopola, izvršni direktor funkcije za Umetničko, kulturno i istorijsko nasleđe, Intesa Sanpaolo i direktor Gallerie d'Italia

Na drugom podzemnom spratu nalaziće se privremene postavke. Jedna od dve izložbe kojima je galerija svečano otvorena je Nežna čuda - Putovanje kroz prirodu koja se menja, u okviru koje su prikazani radovi fotografa Paola Pelegrina koji je finansiran od strane Intesa Sanpaolo da bi posetio zemlje kao što su Namibija, Kostarika i Island gde je pratio posledice klimatskih promena.

Sledeća privremena postavka je Od rata do meseca: 1945-1969, izbor fotografija iz Intesa Sanpaolo Publifoto arhive koje se fokusiraju na četvrt veka nakon Drugog svetskog rata koji je u Italiji poznat kao miracolo economico (ekonomsko čudo).

U ostalim delovima nalaze se prostori namenjeni za istraživanje i obrazovanje školske dece.

Podjednako impresivna kao i eksponati u Gallerie d'Italia - Torino je i činjenica da je muzej nastao tako brzo. Otvaranje je najavljeno u januaru 2020. godine, a otvoren je manje od dve i po godine kasnije, uključujući pri tom i pauzu zbog pandemije.  

"Cela operacija je bila jedan veliki izazov," rekao je Kopola. On je, međutim, uveren da je jasan arhitektonski cilj bio ključan faktor za izbegavanje kašnjenja.

"Kao i svi naši muzeji, muzej u Torinu je nekada bio poslovni prostor Banke koji je ponovo oživeo u novom ruhu, potpuno transformisan u kulturni prostor, pri čemu je postojeća arhitektura tretirana sa poštovanjem i unapređena, a ne naružena.”    

Izgradnju palate Palaco Turineti di Pertengo je u 17. veku naručio markiz Đorđo Turineti di Prijero, bankar Vojvode od Savoja. Palata gleda na centralni trg u Torinu , Pjaca San Karlo, koji se često naziva "dnevnom sobom" grada.

Spoljašnja fasada zgrade je ostala neizmenjena. U muzej se ulazi preko monumentalnog novog stepeništa, koje posetioce vodi iz unutrašnjeg dvorišta Palaco Turineti u podzemni galerijski prostor.

U skladu sa tradicijom Torina kao glavnog grada regiona Pijemont, muzej sadrži izabrane radove iz Intesa Sanpaolo kolekcije baroknih slika iz Pijemonta - pre svega devet slika velikog formata iz Oratorijuma Kampanja di San Paolo (koji se nalazio u Torinu, a uništen je krajem 19. veka). Svaka slika predstavlja različitu epizodu iz života Svetog Pavla a naručene su 1663. povodom obeležavanja stogodišnjice Oratorijuma.

Devet slika su postavljene u blizini ostalih radova iz Pijemonta, koji su nastali u periodu između 14. i 18. veka, čime je upotpunjen veličanstveni dekor soba iz kasnog baroka u kojima su slike izložene.

Galleri d'Italia - Torino se otvara u isto vreme kada i Galleri d'Italia - Napulj, novi prostor Intesa Sanpaolo muzeja u Napulju (koji je tri puta veći od starog, Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano).

Veza između banke, umetnosti i kulture nije nešto što je nastalo danas. To nam je u krvi - duboko je usađeno u istoriju grupe – Mikele Kopola, izvršni direktor funkcije za Umetničko, kulturno i istorijsko nasleđe, Intesa Sanpaolo i direktor Gallerie d'Italia

Spoljašnja fasada zgrade je ostala neizmenjena. U muzej se ulazi preko monumentalnog novog stepeništa, koje posetioce vodi iz unutrašnjeg dvorišta Palaco Turineti u podzemni galerijski prostor.

U skladu sa tradicijom Torina kao glavnog grada regiona Pijemont, muzej sadrži izabrane radove iz Intesa Sanpaolo kolekcije baroknih slika iz Pijemonta - pre svega devet slika velikog formata iz Oratorijuma Kampanja di San Paolo (koji se nalazio u Torinu, a uništen je krajem 19. veka). Svaka slika predstavlja različitu epizodu iz života Svetog Pavla a naručene su 1663. povodom obeležavanja stogodišnjice Oratorijuma.

Devet slika su postavljene u blizini ostalih radova iz Pijemonta, koji su nastali u periodu između 14. i 18. veka, čime je upotpunjen veličanstveni dekor soba iz kasnog baroka u kojima su slike izložene.

Galleri d'Italia - Torino se otvara u isto vreme kada i Galleri d'Italia - Napulj, novi prostor Intesa Sanpaolo muzeja u Napulju (koji je tri puta veći od starog, Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano).

Svečano otvaranje oba prostora je deo Progetto Cultura, dugoročnog plana banke koji ima za cilj da promoviše kulturno i umetničko obogaćivanje kao pokretače društvenog napretka. U okviru plana Progetto Cultura sprovodi se bezbroj inicijativa širom Italije - od muzike, preko filma, umetnosti, pozorišta i mnogih drugih, što ga čini jedinstvenim planom te vrste među finansijskim institucijama u Evropi.

"Naš cilj je da Intesa Sanpaolo još više približimo zajednici," kaže Kopola. “Veza između banke, umetnosti i kulture nije nešto što je nastalo danas. To nam je u krvi - duboko je usađeno u istoriju grupe. Ali stvar je o pristupu koji je postao profesionalniji sa nedavnim uvođenjem plan Progetto Cultura. Otvaranje dva tako velika muzeja u dva tako važna grada je rezultat promišljanja i strateškog odlučivanja najvišeg rukovodstva grupe. Intesa Sanpaolo na konkretnom primeru pokazuje da je to što ima centralnu ulogu u ekonomskom razvoju Italije ne sprečava da preuzme odgovornost i za kulturni i društveni razvoj."

Više o temi

Paolo Scheggi: Zvezda 1960-ih koja sija sjanije nego ikada
Mokra krpa koja je pretvorena u remek-delo

Podelite ovu priču

Chat