• Nema predloga

PODSTICANJE INOVATIVNOSTI

Održivost i digitalizacija: naša strategija za budući rast

Banka ulaže u održivost i digitalizaciju koristeći njihov odnos uzajamne koristi.

17/05/2022

Saznajte više o ovome u izjavama Marka Čezarea (Marco Cesareo).
Novo istraživanje kompanije Accenture otkriva da kompanije koje u potpunosti prihvataju i održivost i digitalizaciju imaju dva i po puta veće šanse da napreduju kao kompanije sa najboljim performansama u budućnosti. To sugeriše da održivost i digitalizacija mogu i treba da se kombinuju kako bi se obezbedila otpornost poslovanja.
„Ovo su najvažniji motori ekonomskog rasta u budućnosti“, kaže Marko Čezareo, digitalni poslovni partner Međunarodnih banaka podružnica.
„Postoji jak uzajamni odnos između ova dva činioca. Kompanije koje sprovode transformaciju kombinovanjem ovih koncepata su podesnije za budući rast.”

Poslušajte podkast emisiju da biste saznali više.
ODRŽIVOST I DIGITALIZACIJA OBEZBEĐUJE RAST

Održivost i digitalizacija su oduvek bili prioriteti za kompaniju Intesa Sanpaolo. Nedavni primeri za ovo su njena uspešna aplikacija za mobilno bankarstvo i partnerstvo sa Guglom u uspostavljanju dva velika regionalna centra podataka u Italiji. Banka je takođe prvi strateški partner za finansijske usluge Fondacije Elen MekArtur (Ellen MacArthur Foundation).
Intesa Sanpaolo je posvećena ostvarivanju cilja „neto nula“ do 2030. godine koji se odnosi na sopstvenu emisiju banke i do 2050. godine koji se odnosi na njene investicione i finansijske portfelje. Banka se takođe pridružila Alijansi za neto nulu (Net Zero Alliance) u svojim raznim  poslovanjima.
Njene ukupne emisije smanjene su za 60% od 2008. godine. U Italiji, ona koristi 100% obnovljivu energiju i posvećena je uvođenju obnovljivih izvora u svoje poslovanje širom sveta do 2030. godine.

Korišćenje finansija radi ostvarivanja promene

Sa fokusom na održivost koja kreće od samog vrha, Čezareo smatra generalnog direktora, Karla Mesinu (Carlo Messina) zaslužnim za davanje primera celoj banci – Intesa Sanpaolo je iskoristila finansije da napravi promenu.
Pokrenula je kredite za favorizovanje održivih ulaganja u mala i srednja preduzeća, izdala je zelene obveznice  za pokrivanje zelenih hipoteka za energetski visokoefikasne zgrade, i podržala korporacije u temama prelaska na zelene, cirkularne i ekološke koncepte, u skladu sa prioritetima utvrđenim u italijanskom Planu nacionalnog oporavka i otpornosti (PNRR).
Nadovezujući se na PNRR, banka će podržati zelenu tranziciju nudeći blizu 90 milijardi evra novih kredita.
Intesa je dugo godina posvećena tehnološkim inovacijama - Forester (Forrester) ju je izdvojio kao predvodnika u digitalnim inovacijama zbog njene naširoko korišćene bankarske aplikacije; i posvećena je pronalaženju tehnoloških rešenja za poslovanja preko svog Centra za inovacije.
Pokretanje nove isključivo digitalne banke Isybank, sa ulaganjem od 650 miliona evra, koja će opsluživati četiri miliona fizičkih lica, predstavlja još jedan korak napred ka inovativnim bankarskim praksama.
 

Mešavina održivosti i digitalizacije


Sledeći nivo za banku Intesa Sanpaolo, a možda primer za evropsko poslovanje širom sveta, jeste dalje kombinovanje ova dva toka. Intesa Sanpaolo aplikacija, koju koristi devet miliona klijenata, dobar je primer kako tehnologija može da smanji upotrebu fizičkih materijala koji ugrožavaju šume i zagađuju okolinu kao otpad.
„Svaki projekat i njegovi rezultati imaju veliki uticaj na održivost,” kaže Čezareo, ističući da bi pozitivan uticaj na životnu sredinu bio ogroman da su projekti svih kompanija dizajnirani sa uvažavanjem ekoloških, društvenih i upravljačkih faktora (ESG), umesto praznih priča i pukog dodavanja ESG faktora.
Pandemija je pomogla mnogim evropskim kompanijama da ubrzaju proces digitalizacije i to je uticalo na njihove profile održivosti. Rad od kuće je jedan primer napora digitalizacije koji je doveo do manjeg broja putovanja na posao i time do smanjenja emisije ugljenika.

Marko Čezareo veruje da je ovo samo početak transformacije i rasta kompanija kroz odnos obostrane koristi između digitalizacije i održivosti. 
 

Podelite ovu priču

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Projektovanje pametnih gradova
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Chat