• Nema predloga

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Njujorški ogranak razvija posao za budućnost

Ogranak Intesa Sanpaolo u Njujorku, deo IMI Divizije za privredno i investiciono bankarstvo, radi sa privrednim i institucionalnim klijentima širom Amerike. U ovom članku, generalni menadžer Nikola Bajoki Di Silvestri objašnjava zašto je za njega fokus uvek na stvaranju dugoročnih odnosa

10/10/2022

Smešten u najvećem svetskom finansijskom centru, ogranak Njujork Intesa Sanpaolo pruža usluge nekim od najvećih imena iz Amerike, od najvećih i najpouzdanijih klijenata sa Fortune 500 liste do velikih korporacija iz Latinske Amerike. 
 
“Poslujemo i u Severnoj i Južnoj Americi,“ kaže Nikola Bajoki Di Silvestri, generalni menadžer ogranka, „a naši glavni klijenti su velike korporacije, banke i ostale finansijske institucije, kao što su osiguravajuća društva, privatni investicioni fondovi i infrastrukturni fondovi.”
 
Pored pružanja usluga klijentima iz Severne i Južne Amerike, specijalizovani tim podržava i zavisna društva iz SAD koja pripadaju neameričkim kompanijama sa sedištem u Italiji ili u nekoj od zemalja u kojoj je banka ima značajano prisustvo na tržištu. Tim takođe podstiče ulaganja u Italiju ili iz Italije i podržava zajedničke poslovne poduhvate između lokalnih preduzeća i italijanskih kompanija. 

Intesa Sanpaolo takođe ima značajno prisustvo u Evropi, gde Grupa pruža lokalnu podršku američkim klijentima radi ostvarivanja lakšeg pristupa tržištu. “Mi smo banka koja je prvi izbor američkih klijenata koji žele da ulažu u Italiju i u druge oblasti Evrope gde imamo ogranke ili u kojima posluju naše banke članice, kao i u Istočnu Evropu“, objašnjava Bajoki Di Silvestri. 

"Mi smo banka koja je prvi izbor američkih klijenata koji žele da investiraju u Italiju i druge delove Evrope"

Nikola Bajoki Di Silvestri, generalni direktor, ogranak Njujork, IMI Divizija za privredno i investiciono bankarstvo, Intesa Sanpaolo

Ponuda ogranka u Njujorku obuhvata tradicionalne proizvode i usluge za privredne klijente: 
revolving kreditne linije

  • krediti
  • strukturna rešenja za finansiranje (projektno finansiranje, finansiranje akvizicija i nekretnine) 
  • finansiranje trgovine
  • transakciono bankarstvo
  • usluge trezora, kao što su depoziti i CP 

Kolege iz Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., koje se bave brokersko-dilerskim poslovima u Njujorku, nude i proizvode sopstvenog i dužničkog kapitala, kao i hedžing rešenja.
 
“Pomažemo našim klijentima tako što im pružamo usluge u vezi sa privrednim poslovima, kreditiranjem i poslovima trgovine,“ kaže Bajoki Di Silvestri. “A nudimo i finansiranje izvoza i lanca snabdevanja, obezbeđivanjem kratkoročnih kredita koji predstavljaju optimalno rešenje za obrtni kapital i kupca i prodavca.”

Naša sposobnost da isporučimo personalizovana rešenja je jedan od ključeva za razvoj i održavanje dugoročnog odnosa sa klijentima – Nikola Bajoki Di Silvestri, generalni direktor, ogranak Njujork, IMI Divizija za privredno i investiciono bankarstvo, Intesa Sanpaolo

Iako su proizvodi standardizovani, obučeni finansijski stručnjaci nude personalizovana rešenja koja pomažu klijentima da ispune svoje potrebe na tržištu dužničkog kapitala, tržištu vlastitog kapitala i u vezi sa hedžingom finansijskog rizika. 

“Naša sposobnost da isporučimo personalizovana rešenja je jedan od ključeva za razvoj i održavanje dugoročnog odnosa sa klijentima. Podržavamo njihovo poslovanje pri tom plasirajući razne naše bankarske proizvode i proizvode tržišta kapitala.” 
 

Ključne oblasti rasta

 

Podržan znanjima matične banke iz oblasti industrije, ogranak je usmeren na sledeće sektore u Severnoj i Južnoj Americi: telekomunikacije, mediji, tehnologija, zdravstvo, automobilska industrija i infrastruktura. 

Što se tiče infrastrukture, u SAD postoji hitna potreba za unapređenjem aerodroma, luka, brana i puteva. Nedavno je ogranak u Njujorku dobio značajno priznanje, jer mu je dodeljena uloga koordinacionog glavnog organizatora i pružaoca hedžing usluga (zajedno sa šest drugih banaka) za novi Terminal br. 1 na JFK aerodromu, za šta je obezbeđeno 6.6 milijardi dolara, kao podrška članovima konzorcijuma koji čine Ferrovial, Carlyle, JLC i Ullico.

Sektor energetike takođe ima korist od spajanja kompanija i od novih investicija pokrenutih prelaskom na zelenu energiju i ESG ciljeve, što su ciljevi kojima je Intesa Sanpaolo izuzetno posvećena.
 
“Imamo izuzetno stručno znanje iz oblasti zelenog finansiranja, ne samo kroz obveznice i kredite koji su povezani sa ključnim pokazateljima uspeha ESG, već i preko derivata,” kaže Bajoki Di Silvestri. “Tražimo načine da proširimo naše angažovanje u delatnostima koje investiraju u alternativnu energiju, kao što su solarna energija ili energija vetra. To je budućnost banke i celog sveta.”
 
Zahvaljujući fokusu na ESG finansiranje, širokom asortimanu proizvoda i usluga i vezama sa međunarodnom mrežom banaka Grupe, ogranak je imao profitabilnu 2021. godinu i nada se da će moći da nastaviti da raste na krilima tog uspeha.
 
“Cilj nam je da razvijamo naše aktivnosti u oblasti poslovnog bankarstva i da koristimo prilike oslanjajući se na naše investicione mogućnosti i naše globalno prisustvo,” kaže Bajoki Di Silvestri.

Podelite ovu priču

Chat