• Nema predloga

Valuta

Valuta

Valuta

30/07/2018

U okviru privrednog sistema svakodnevno se susrećemo sa „valutom“, odnosno novcem u raznim oblicima. To je sredstvo razmene koje omogućava sve naše finansijske transakcije, počev od svakodnevnog odlaska u prodavnicu.

Naša valuta je Srpski dinar (RSD).

Kako se u sve to uklapa valuta?

Kada trošimo dinare, pokrećemo sve njegove funkcije.

Kažemo da je dinar sredstvo razmene jer nam omogućava kupovinu robe i usluga, a takođe je i obračunska jedinica kojom se meri vrednost svih ekonomskih transakcija: određuje vrednost onoga što kupujemo, pokazuje koliko novaca imamo na računu, meri vrednost štednje i kupovna moć. Zatim postaje vredna rezerva.

Dodatne informacije

Minca, moneta, monnaie, money, moneda... naziv na mnogim jezicima svoj koren vuče od starorimske kovačnice, koja se nalazila nedaleko od hrama boginje Junone Monete, koja je ime dobila kad su guske, inače posvećene boginji, spasile Rim tako što su Rimljane upozorile (lat. monere – upozoriti) na dolazak ratobornih Gala.

Danas svaka država ima svoju kovnicu novca.

Danas kovanice nemaju samo unutrašnju vrednost, odnosno vezu sa vrednošću metala upotrebljenog za pravljenje kovanica. U antičko doba, kovanica napravljena od određenog broja grama zlata je vredela više od kovanice napravljene od iste mase srebra. Vrednost kovanica i novčanica dinara je spoljašnja, odnosno odgovara vrednosti razmene koju joj dodeljuje tržište. Ali ova vrsta konvertibilnosti je u osnovi fenomena povezanog sa kupovnom moći, poput inflacije, hiperinflacije i deflacije.

Valuta u digitalnom dobu

Valuta je pretrpela niz promena iz praktičnih razloga, pre svega zbog falsifikatora, lopova i prevaranata.

Ček se pokazao kao odlična ideja i kada je uveden, nije bilo potrebe da se prvi put fizički rukuje novcem. Zamišljen je kao bezbedno sredstvo plaćanja prvenstveno u cilju bržeg transfera novca, sa više garancija i boljih zaštitnih sredstava. Ipak, potrebno je obratiti posebnu pažnju na to da na računu ima dovoljno sredstava, kao i na sumnjive čekove.

Elektronske kartice sve više zamenjuju gotovinsko plaćanje, smanjujući rizik od krađe i praćenje transakcija. Ali možemo da izgubimo karte ili da nam ih ukradu. Za razliku od gotovine, imamo opciju da odmah blokiramo korišćenje kartice pozivom banke koja je karticu izdala. Takođe je moguće aktivirati sistem upozorenja koji šalje poruku svaki put kada koristite karticu.

Beskontaktne platne kartice omogućavaju plaćanje ako karticu približite čitaču kartica.

Praćenje troškova. Potrošnja je lakša sa elektronskim sredstvima plaćanja, pa je izuzetno važno pažljivo pratiti stvarni iznos raspoloživog na tekućem računu.

Različite vrste platnih kartica

Banke danas nude veliki izbor „platnih kartica“. Dovoljno je kontaktirati banku i pitati koji način plaćanja bi najviše odgovarao našim potrebama i koliko bi to koštalo.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, naš račun će biti naplaćen odmah nakon korišćenja kartice.

U slučaju plaćanja debitnom karticom, iznos se trenutno naplaćuje, a banka nas odmah obaveštava ako smo prekoračili limit. Upozorava nas da nije moguće izvršiti uplatu.

U slučaju plaćanja pripejd karticom, „stavimo“ određeni iznos na karticu i plaćamo dok ne potrošimo sredstva.

U slučaju plaćanja revolving karticom, na karticu „stavimo“ određeni iznos i postepeno ga otplaćujemo sa kamatom, a novac se ponovo uplaćuje.

Jedan alat za sve. Danas nam digitalizacija omogućava da integrišemo različite funkcije u jedan uređaj. Na primer, plaćanje se može izvršiti direktno putem pametnog telefona. Ipak, budućnost „valute” leži u biometriji, odnosno aplikacijama koje omogućavaju plaćanje digitalnim otiskom prsta!

Plaćanje u digitalno doba

Dematerijalizacija novca je omogućila da se promeni način na koji kupujemo, od kuće, preko interneta i e-trgovine koja se stalno razvija.

Prednosti su niže cene i (u odnosu na fizičku trgovinu) mogućnost upoređivanja većeg broja ponuda, dostave na kućni prag i vraćanja robe ukoliko nismo zadovoljni proizvodom.

Da bi se na samom početku rešio rizik od krađe podataka povezan sa virtuelnim plaćanjima, danas su onlajn plaćanja zaštićena sofisticiranim bezbednosnim sistemima koje postavljaju banke.

Chat