• Nema predloga

Budžet

Budžet

Porodični budžet

30/07/2018

Svi volimo da trošimo, kupimo nešto lepo, priuštimo sebi odmor, kupimo trajnu nekretninu, poput automobila ili kuće. Da bismo to postigli bez nepotrebnih nedostataka, važno je da znamo kako da upravljamo svojim prihodima i rashodima, što nam omogućava da planiramo porodični budžet.

I mi smo deo ekonomskog sistema. Upravljanje porodicom je kao vođenje malog biznisa. Ako dobro funkcioniše, na kraju godine budžet će biti pozitivan, odnosno uštedećemo deo prihoda ili ćemo završiti na nuli.

Kako organizovati porodični budžet?

Ako nemamo jasnu sliku prihoda, rashoda i štednje, ne možemo pravilno da upravljamo porodičnim budžetom.

Prihodi su novac koji ide u kućni budžet: fiksna plata ako ste redovno zaposleni ili varijabilna ako ste samozaposleni ili sezonski radnik. Međutim, možemo imati i druge izvore prihoda: fiksni prihod, kao što je zakupnina ako iznajmljujemo ili povraćaj ulaganja, ili povremeni prihod, kao što je povraćaj novca, nasledstvo ili naknade za savetovanje.

Troškovi uključuju sve naše troškove. Oni takođe mogu biti trajni i uobičajeni i kao takvi predvidljivi i obavezni, kao što su računi, osiguranje, neophodno održavanje, npr. servis bojlera, redovno održavanje automobila i sl., ili mogu biti povremeni, kao što je kupovina novog kućnog aparata ili odlazak u Novogodišnja večera. Možemo imati i vanredne troškove, poput putovanja ili iznenadne bolesti.

Ako ne potrošimo sav novac, a prihodi su nam veći od rashoda, onda možemo govoriti o štednji. Da bi se održao realan budžet, potrebno je redovno izdvajati određeni procenat prihoda (5-10%) u slučaju bilo kakvog povećanja troškova, poput struje, i/ili neplaniranih popravki, ali i za buduće projekte.

Zlatna pravila

Da bismo organizovali budžet i pravilno upravljali prihodima i rashodima, potrebno je da se pridržavamo dva jednostavna pravila:

Učimo iz prošlosti: stvorite naviku da obračunavate prihode i rashode za prethodnih 12 meseci (takođe mesečno i polugodišnje) da biste napravili raspored očekivanih i redovnih troškova (računi, kirija, osiguranje) i očekivanih neredovnih troškova (zdravstveni troškovi ).

Planiramo za budućnost: donosite odluke o troškovima koji uključuju buduće prihode i rashode kako biste osigurali da imate ušteđevinu za kišne dane, nagradite se odmorima, investirajte u ispunjavanje potreba ili realizaciju projekta, možda samo za ekonomski rast.

Savet stručnjaka

Danas ove „odgovorne navike” možete podržati saradnjom sa bankom koja pored uobičajenih domaćih bankarskih usluga nudi i detaljne informacije o tome kako najbolje upravljati budžetom, koje možete pronaći i na mreži i nudi besplatne aplikacije.

Prijave uzimaju u obzir prihode, njihove pozitivne i negativne promene, promene fiksnih troškova, broj ljudi koji žive u porodičnoj kući i prateću promenu potrošnje, sve sa trenutnim automatskim prikazom.

Banke nude i mogućnost direktnog zaduženja računa za fiksne troškove, kao što su računi, pretplata, rate potrošačkih kredita i slično.

Uključenost i odgovornost. Važno je uključiti celu porodicu u upravljanje budžetom, posebno decu koja se uče samostalnosti i odgovornosti upravljajući manjim iznosima. Ako je moguće, deci od 11 godina treba obezbediti džeparac u zamenu za kućne poslove. Kako deca rastu, možete povećati iznos svog džeparca i isplaćivati ga mesečno. To je odličan način da ih naučite da brinu o sopstvenim potrebama i omogućite im da stvore pravu sliku novca.

Dodatne Informacije

Pravilno upravljanje budžetom uključuje čitavo društvo. Ovde se pričalo o porodicama. Međutim, i preduzeća i država takođe imaju svoju ulogu. Preduzeća su dužna da dostave budžet preduzeća, dok državni budžet svake godine priprema i predstavlja ministar finansija.

Dodatne Informacije

Procenjeni budžet postaje konačni budžet na kraju godine.

Procenjeni budžet uključuje dobitke i rashode koji se očekuju tokom unapred određenog vremenskog perioda.

Završni budžet se odnosi na završeni period i prikazuje stvarno ostvarene prihode i rashode u posmatranom periodu.

To se odnosi i na porodični budžet, kao i na budžet preduzeća i državni budžet.

Chat