• Nema predloga
Aktivacija usluge

Aktivacija usluge

 • Preuzmite aplikaciju na Google Play Store-u.
 • Pokrenite aplikaciju na svom Android uređaju
 • Skenirajte QR kod koji ste dobili od Banke putem email-a
 • Unesite aktivacioni kod koji vam je stigao SMS-om, i definišite PIN kod aplikacije i potvrdite
 • Nakon potvrde, prikazaće vam se informacija “Uspešno izvršena registracija”
IPS Pokaži

IPS Pokaži

 1. Pristupite aplikaciji i unesite ispravan PIN kod za logovanje.
 2. Unesite iznos transakcije, a zatim pokrenite opciju IPS Pokaži, čime aktivirate kameru za skeniranje QR koda.
 3. Kupac pokreće svoju aplikaciju mobilnog bankarstva, pokazuje QR kod i inicira plaćanje.
 4. Nakon realizacije instant naloga, na ekranu će Vam se prikazati informacija o statusu transakcije.
IPS Skeniraj

IPS Skeniraj

 1. Pristupite aplikaciji i unesite ispravan PIN kod za logovanje.
 2. Unesite iznos transakcije, a zatim pokrenite opciju IPS Skeniraj.
 3. Prikazaće vam se ekran sa generisanim QR kodom.
 4. Kupac pokreće svoju aplikaciju mobilnog bankarstva, skenira QR kod i inicira plaćanje.
 5. Nakon realizacije instant naloga, na ekranu će Vam se prikazati informacija o statusu transakcije.
Instant povrat

Instant povrat

 1. Pristupite aplikaciji i unesite ispravan PIN kod za logovanje.
 2. Odaberite opciju Pregled transakcija.
 3. U listi transakcija pronađite željenu transakciju i odaberite opciju DODIRNITE ZA INSTANT POVRAĆAJ.
 4. Ukoliko ste sigurni da za željenu transakciju želite da izvršite instant povrat, kliknite dugme OK.
 5. Nakon realizacije instant naloga, na ekranu će vam se prikazati informacija o statusu transakcije.
Izveštaj o transakcijama

Izveštaj o transakcijama

 1. Pristupite aplikaciji i unesite ispravan PIN kod za logovanje.
 2. Odaberite opciju PREGLED TRANSAKCIJA.
 3. U podmeniju GENERISANJE IZVEŠTAJA Odaberite opciju IZABERITE PERIOD.
 4. Definišite period za koji je potrebno generisati izveštaj.
 5. Odaberite opciju POŠALJI NA MAIL.
 6. Unesite e-mail adresu i odaberite format fajla za izveštaj.
 7. Potvrdom na opciju POŠALJI inicira se slanje izveštaja.
Chat