Uplata efektive

Uplata efektivnog stranog novca se može vršiti po osnovu:

 • Naplate prodaje robe i izvršenih usluga na Kosovu i Metohiji uz sledeću dokumentaciju:
  - Ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenog lica za prodaju deviza NBS i usmeravanje dinarske protivvrednosti na tekući račun klijenta
  - Kopija fakture ili profakture
 • Povraćaja dela akontacije za službeni put u inostranstvo (konačni obračun službenog puta) uz sledeću dokumentaciju:
  - Zahtev za povraćaj efektivnog stranog novcana devizni račun pravnog lica i instrukcije za usmeravanje dinarske protivvrednosti ukoliko klijent želi da devize proda Banci
  - Konačni obračun službenog puta u inostranstvo
 • Pružanjem usluga fizičkim licima u međunarodnom robnom i putničkom prometu, slobodnim carinskim prodavnicama, naplatama putarina i isporuka goriva stranim avionima i brodovima, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.