• No suggestion

Zasluženo svakog dana

Mastercard concierge

Personal assistant, available 24 hours a day, 7 days a week

Neograničen internet

Pristup internetu kroz globalnu WiFi mrežu bez dodatnih troškova

Udobnost u više od 1.100 VIP salona

VIP užitak na aerodromima u slučaju kašnjenja leta duže od 1h.

Lokalne pogodnosti

Prilikom prvog preuzimanja Banca Intesa Mastercard Platinum kreditne kartice u ekspozituri, možete se odlučiti za jednu od navedenih lokalnih pogodnosti koje su vam dostupne narednih 6 meseci:

 • Pristup velikom broju sportskih objekata uz Fitpass članarinu
 • Skipass za vikend tokom skijaške sezone na Kopaoniku
 • Preko 250 kanala dostupnih na Arena Cloud aplikaciji, sportski događaji, filmovi i serije iz Video kluba.

Pravo na korišćenje ili zamenu pogodnosti možete ponovo ostvariti nakon perioda od 6 meseci ukoliko je potrošnja po vašoj Banca Intesa Mastercard Platinum kreditnoj kartici iznosila 3.000 eur, odnosno prvog narednog meseca po dostizanju navedenog iznosa.

mastercard platinum
Na raspolaganju su Vam i mnogobrojne pogodnosti:
 • Podizanje gotovog novca na bankomatu ili kupovinu preko interneta u zemlji i inostranstvu
 • Odloženo plaćanje do 40 dana
 • Mogućnost kupovine na do 24 rate na više od 9.000 prodajnih mesta u zemlji, kao i popusti na na prodajnim mestima naših partnera
Saznajte više

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 15.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.763.713,50 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 1,87%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       148.426,13 RSD                               
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.781.459,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 1.400,00 RSD                                                                         
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice. 
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za Mastercard Platinum platnu karticu je 50,00 RSD. Svim korisnicima Mastercard Platnum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum (ukoliko je sredstvo obezbeđenja 100% depozit)
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 15.000,00 EUR
Depozit 15.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.763.713,50 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Iznos mesečnog zaduženja*                                       148.426,13 RSD                               
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.781.359,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 1.400,00 RSD                                                                          
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa.
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za Mastercard Platinum platnu karticu je 50,00 RSD. Svim korisnicima Mastercard Platnum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum platnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum
Valuta u kojoj se odobrava limit  EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Iznos limita 15.000,00 EUR
Depozit  /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava                              36 meseci
Iznos prve rate* 88.255,68 RSD  
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
750,00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)                         
15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou                      17.51 % za potrošnju u RSD
14.51 % za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 1.400,00 RSD                                                                          
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi  5% (minimalno 100,00 RSD/5,00 EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.  
** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum (ukoliko je sredstvo obezbeđenja 100% depozit)
Valuta u kojoj se odobrava limit  EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Iznos limita 15.000,00 EUR
Depozit  15.000,00 EUR
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava                              36 meseci
Iznos prve rate* 88.255,68 RSD  
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
750,00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)                         
15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou                      EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 1.400,00 RSD                                                                        
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi  5% (minimalno 100,00 RSD/5,00 EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade. 
** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine
 Make an appointment magnifica advisor

Make an appointment with your Magnifica advisor

You can check the contact of your Magnifica advisor at 011 310 88 88.
Daily banking

Daily banking

 • Loan and savings overview
   
 • Domestic and foreign payments
   
 • Setting a future payment date in the payment order
   
 • Creating and cancelling standing orders
   
 • Managing the card spending limit
   
 • Buying and selling foreign currency
Cash withdrawal without a card

Cash withdrawal without a card

#withCASH

This function enables you to withdraw cash from an ATM with a generated code, without using the payment card.

 • Withdraw cash without a card

Select the card if you wish to generate the cash withdrawal code. Cards that you can use for the #withCASH function are Visa inspire, Dina debit, Visa infinite, Visa platinum. Afterwards, select an amount you wish to withdraw using this function. Amounts that are in circulation are RSD 1,000, RSD 2,000, RSD 3,000, RSD 5,000 and RSD 10,000.

 • Code duration is limited

You can select a time frame in which your code will be valid. Time intervals are predefined at: 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min.

If you wish, you have the option to split a code which another person must use within the set time interval.

Create your virtual payment card

Create your virtual payment card

This option gives you the ability to create a virtual copy of your debit card and thus make online purchases in a safe and secure way.

You can set to use the virtual card only once or more during a time period that you specify. You also define the amount for consumption in accordance with your needs. After selecting the amount and period of use, you can confirm the use of the created virtual card simply by entering a PIN. After PIN authorization, your virtual card is ready to use.

Scan your bill and pay

Scan your bill and pay

Pick and Pay

The Pick and Pay function enables you to pay your bills more quickly by scanning bill data using OCR (Optical Character Recognition) technology on the mobile (iOS and Android) device camera.
From the payment screen, you can access the Pick & Pay option which enables scanning individual fields from the payment order:

 • Account number
 • Amount
 • Model and reference number
Apply for credit products

Apply for credit products

Through a few simple steps, without going to the bank, you can apply for an Online cash loan and allowed overdraft through Banka Intesa mobile and electronic banking.

Apply and realize an Online Cash Loan within 15 minutes.

Pay in foreign currency

Pay in foreign currency

Through the submenu Foreign currency payment you have the opportunity to make foreign currency payments within the country and abroad. From the drop-down menu, select the basis on which you want to make the payment, then select the account from which you make the payment. The currency is automatically entered according to the currency of the account from which you make the payment.

Fill in the required fields marked with an asterisk and attach documentation in accordance with the chosen payment basis. Check once again if all payment details are entered correctly, then enter the PIN and make a payment.

Mastercard Premium Benefits Program

Mastercard Premium Benefits Program

Feel special every day - whether you travel, do your daily shopping or want to enjoy the best events.

 • Relax before the flight in the pleasant atmosphere of the business clubs at the airports in Belgrade, Sarajevo or Vienna, to which you, as a Mastercard credit card user, are granted access at no additional charge. Note: To the Dufry Business Club at Nikola Tesla Airport, one Mastercard Gold credit card user can bring one child up to fifteen years of age with them at no additional charge, upon presentation of the child's valid travel document. All rules of use are defined by Business Club Belgrade.

Discover a whole world of offers and priceless experiences HERE

 Make an appointment magnifica advisor

APPLE PAY. INNOVATION UNDER YOUR FINGERTIPS.

Forget your wallet. Connect your VISA card to your Apple device. Pay easier and faster.

Safe online shopping

 

Shop safely on all websites around the world. Payment for shopping on websites with specified sign Mastercard SecureCode is approved for each transaction by one-time password received via SMS to the mobile phone number verified of confirmed at a Banca Intesa branch office. You can find out more information on the protection method HERE.

Safe online shopping

 

Shop safely on all websites around the world. Payment for shopping on websites with specified sign Mastercard SecureCode is approved for each transaction by one-time password received via SMS to the mobile phone number verified of confirmed at a Banca Intesa branch office. You can find out more information on the protection method HERE.

Safety recommendations

Learn more

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)