• Nema predloga

Zasluženo svakog dana

Mastercard konsijerž

Lični asistent na raspolaganju 24h/7 dana

Global Data Roaming

Pristup mobilnim podacima u romingu, na više od 150 destinacija

Udobnost u više od 1.100 VIP salona

VIP užitak na aerodromima u slučaju kašnjenja leta duže od 1h.

Lokalne pogodnosti

Prilikom prvog preuzimanja Banca Intesa Mastercard Platinum kreditne kartice u ekspozituri, možete se odlučiti za jednu od navedenih lokalnih pogodnosti koje su vam dostupne narednih 6 meseci:

 • Pristup velikom broju sportskih objekata uz Fitpass članarinu
 • Skipass za vikend tokom skijaške sezone na Kopaoniku
 • Preko 250 kanala dostupnih na Arena Cloud aplikaciji, sportski događaji, filmovi i serije iz Video kluba.

Pravo na korišćenje ili zamenu pogodnosti možete ponovo ostvariti nakon perioda od 6 meseci ukoliko je potrošnja po vašoj Banca Intesa Mastercard Platinum kreditnoj kartici iznosila 3.000 eur, odnosno prvog narednog meseca po dostizanju navedenog iznosa.

mastercard platinum
Na raspolaganju su Vam i mnogobrojne pogodnosti:
 • Podizanje gotovog novca na bankomatu ili kupovinu preko interneta u zemlji i inostranstvu
 • Odloženo plaćanje do 40 dana
 • Mogućnost kupovine na do 24 rate na više od 9.000 prodajnih mesta u zemlji, kao i popusti na na prodajnim mestima naših partnera
Saznajte više

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 15.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.763.713,50 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 1,87%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       148.426,13 RSD                               
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.781.459,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 1.400,00 RSD                                                                         
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice. 
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za Mastercard Platinum platnu karticu je 50,00 RSD. Svim korisnicima Mastercard Platnum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum (ukoliko je sredstvo obezbeđenja 100% depozit)
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 15.000,00 EUR
Depozit 15.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.763.713,50 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Iznos mesečnog zaduženja*                                       148.426,13 RSD                               
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.781.359,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 1.400,00 RSD                                                                          
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa.
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za Mastercard Platinum platnu karticu je 50,00 RSD. Svim korisnicima Mastercard Platnum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum platnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum
Valuta u kojoj se odobrava limit  EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Iznos limita 15.000,00 EUR
Depozit  /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava                              36 meseci
Iznos prve rate* 88.255,68 RSD  
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
750,00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)                         
15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou                      17.51 % za potrošnju u RSD
14.51 % za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 1.400,00 RSD                                                                          
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi  5% (minimalno 100,00 RSD/5,00 EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.  
** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Mastercard Platinum (ukoliko je sredstvo obezbeđenja 100% depozit)
Valuta u kojoj se odobrava limit  EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Iznos limita 15.000,00 EUR
Depozit  15.000,00 EUR
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava                              36 meseci
Iznos prve rate* 88.255,68 RSD  
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
750,00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)                         
15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou                      EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 1.400,00 RSD                                                                        
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi  5% (minimalno 100,00 RSD/5,00 EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade. 
** Mesečna članarina za osnovnu Mastercard Platinum kreditnu karticu iznosi 1.400,00 RSD Mesečna članarina za dodatnu Mastercard Platinum platnu karticu je 975,00 RSD. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 25% umanjenu. Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa imaju godišnju članarinu za 30% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine
magnifica savetnik zakazite sastanak pozovite odmah

Zakažite sastanak kod vašeg Magnifica savetnika

Sastanak sa Magnifica savetnikom možete zakazati slanjem imejla ili pozivom. Kontakt Magnifica savetnika proverite na 011 310 88 88.
Mastercard konsijerž, lični asistent 24/7

Mastercard konsijerž, lični asistent 24/7

Čitav tim profesionalaca vam je na raspolaganju, uvek spremnih da brzo i efikasno pronađu rešenje za vaše upite koji se odnose na svakodnevni život, slobodno vreme, razonodu i putovanja. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji prilikom plaćanja Banca Intesa Mastercard Platinum karticom dostupna vam je asistencija širokog opsega a naročito:

 • Organizacija eksluzivnih putovanja, slobodnog vremena i razonode, 
 • Informacije, saveti i rezervacije smeštaja u hotelima, apartmanima, vikendicama i vilama,
 • Saveti i informacije za odabir restorana za specijalne prilike, jelovnika, organizacija porudžbina unapred kao i rezervacija stola,
 • Asistencija pri pronalaženju karata za sportske, društvene, muzičke i kulturne događaje,
 • Asistencija oko zahteva vezanih za važne datume, isporuka cveća i poklona širom sveta.

Uslovi korišćenja pogodnosti dostupni su OVDE.

Pozivom stalno dostupnog broja +381 11 310 88 33 iz zemlje i inostranstva ili slanjem imejla na bancaintesa@concierge-mc.com na raspolaganju vam je sve navedeno.

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

 

Global Data Roaming

Global Data Roaming

Savremen, ubrzan način života nameće dostupnost u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu širom sveta. Uz Banca Intesa Mastercard Platinum kreditnu karticu imate pristup mobilnim podacima u romingu kada putujete, i dostupan je na više od 150 destinacija širom sveta.

Na raspolaganju vam je 5 x 1 GB tokom 3 dana. Svaki 1 GB dostupan je 3 dana, ukupno 5 puta u toku kalendarske godine.

Kako biste koristili ovu uslugu potrebno je da se prvo registrujete i aktivirate uslugu OVDE, a više informacija o samoj pogodnosti i registraciji možete pogledati OVDE

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

Udobnost u preko 1.100 aerodromskih VIP salona

Udobnost u preko 1.100 aerodromskih VIP salona

U slučaju da je došlo do kašnjenja vašeg leta duže od 1h, radi vašeg i komfora još 3 osobe koje putuju sa vama, na raspolaganju vam je pristup u preko 1100 VIP aerodromskih salona širom sveta. O spisku salona, uslovima kao i pravilima korišćenja možete se informisati na  https://loungefinder.loungekey.com/Pass. Da biste koristili navedenu pogodnost neophodno je da se u bilo kom periodu a pre polaska svakog leta registrujete na internet stranici fdp.mastercard.com/bancaintesabeograd nakon čega ćete dobiti putem mejla potvrdu o detaljima. U slučaju kašnjenja vašeg leta duže od 60 minuta, sms porukom bićete obavešteni o poslatoj propusnici sa jednokratnim QR kodom za pristup aerodromskom salonu na registrovani imejl, za vas i osobe koje putuju sa vama. Letovi koji su otkazani ili čije je poletanje pomereno 24 sata nakon planiranog polaska ne smatraju se odloženim.

Uslovi korišćenja pogodnosti dostupni su OVDE.

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

Pristup velikom broju objekata za sport uz FitPass

Pristup velikom broju objekata za sport uz FitPass

U bilo kom slobodnom trenutku koji imate, u 30 gradova širom Srbije, ukoliko poželite da se rekreirate, možete se oprobati u 70 različitih sportskih disciplina. Bez obzira da li želite da probate neku novu aktivnost ili rekreativni program uz Banca Intesa Mastercard kreditnu karticu na raspolaganju vam je FitPass članarina sa 8 termina za trening u toku jednog meseca. Iz široke ponude sportskih aktivnosti o kojima se možete informisati na internet stranici www.fitpass.rs  na raspolaganju su Vam i treninzi za dete starosti do 14 godina za koje je obavezno Vaše prisustvo. Saznajte više i o specijalnim pogodnostima i popustima na internet stranici https://fitpass.rs/popusti.

Sve što je neophodno da uradite jeste da se prilikom prvog preuzimanja Banca Intesa Mastercard kreditne kartice odlučite za navedenu pogodnost, nakon čega ćete dobiti sms poruku sa aktivacionim kodom sa kojim je potrebno da se registrujete na internet stranici https://fitpass.rs/promocije/intesa. Po uspešnoj regsitraciji, na Vašu imejl adresu stići će lozinka neophodna za pristup FitPass aplikaciji koju možete besplatno preuzeti na Google Play Store ili App Store a koju je potrebno da pokažete prilikom posete svakog sportskog objekta.

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

Vikend SkiPass tokom skijaške sezone na Kopaoniku

Vikend SkiPass tokom skijaške sezone na Kopaoniku

Želite da za vikend odete na Kopaonik i provedete ga skijajući na čistom vazduhu? Ništa lakše. Sa Banca Intesa Mastercard Platinum kreditnom karticom na raspolaganju Vam je SkiPass program koji podrazumeva korišćenje ski-pass u trajanju od 3 dana vikenda, u periodu od petka do nedelje, tokom skijaške sezone na Kopaoniku. Za korišćenje navedene pogodnosti neophodno je da Skijalištima Srbije pošaljete imejl sa imenom i prezimenom, skeniranom ličnom kartom ili pasošem kao i informacijom o periodu za koji ste zainteresovani na katarina.kovacevic@skijalistasrbije.rs , gordana.milic@skijalistasrbije.rs  i nenad.savic@skijalistasrbije.rs 

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

Preko 250 kanala dostupnih na Arena Cloud app

Preko 250 kanala dostupnih na Arena Cloud app

Želite da pogledate omiljeni film, poslednju epizodu popularne serije ili utakmicu vašeg omiljenog sportskog kluba? Kao i da pogledate šta novo ima na preko 250 televizijskih kanala? Arena Cloud paket omogućava vam pregled Arena Sport kanala, naslova iz video kluba kao i veliki broj ostalih TV kanala. Na raspolaganju su Vam:

 • Arena Sport kao i još 250 kanala
 • Preko 40 HD kanala
 • Opcija vraćanja programa do 7 dana unazad
 • Naslovi iz Video kluba
 • Radio

Spisak svih dostupnih kanala možete pogledati na internet stranici https://arenacloudtv.com/ na stranici Paketi. Logovanje Vam je dostupno putem pametnog telefona, tableta i smart televizora a podržano je od strane IOS, Android i Huawei platformi kao i od smart televizora LG, Samsung, Apple TV, Amazon Firestick i Android TV. Arena Cloud paketi su vam dostupni u sledećim zemljama: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija i Slovenija a emitovanje određenih kanala zavisi od zemlje u kojoj se koristi usluga.

Nakon što se odlučite za navedenu pogodnost prilikom prvog preuzimanja kartice dobićete sms poruku sa aktivacionim kodom. Da biste koristili pogodnost neophodno je da preuzmete mobilnu aplikaciju sa odgovarajuće prodavnice:

Ukoliko vam je potrebna asistencija na raspolaganju vam je Arena Cloud korisnički servis na imejl adresi podrska@arenacloudtv.com.

Obaveštenje o korišćenju pogodnosti >>>

Mastercard Premium program pogodnosti

Mastercard Premium program pogodnosti

Osećajte se posebno svaki dan – bilo da putujete, obavljate svakodnevne kupovine ili želite da uživate u najboljim događajima.

 • Opustite se pre leta u prijatnom ambijentu biznis klubova na aerodromima u Beogradu, Sarajevu ili Beču, u koje vam je, kao korisniku Mastercard kreditne kartice, obezbeđen pristup bez dodatne naknade. Napomena: U Dufry biznis klub na Aerodromu Nikola Tesla, jedan korisnik Mastercard Platinum kreditne kartice, bez dodatne naknade sa sobom može uvesti jedno dete starosti do petnaest godina uz pokazivanje važećeg putnog dokumenta deteta. Sva pravila korišćenja definiše biznis klub Beograd.

Otkrijte ceo svet ponuda i neprocenjivih iskustava OVDE

magnifica savetnik zakazite sastanak pozovite odmah

APPLE PAY. INOVACIJA POD VAŠIM PRSTIMA.

Zaboravite novčanik. Povežite svoju VISA i Mastercard® karticu sa Apple uređajima. Plaćajte jednostavnije i brže.

Plaćanje na rate


Mogućnost kupovine na do 24 rate na više od 9.000 prodajnih mesta u zemlji.

Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD.

Svim korisnicima Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici Intesa Hit Plus platnog računa iznos naknade je 40 RSD.

Svi korisnici Mastercard Platinum platne kartice koji su i korisnici Intesa Magnifica platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade.

Sigurna kupovina putem interneta

 

Kupujte sigurno na svim veb-sajtovima širom sveta. Plaćanje prilikom kupovine na veb sajtovima sa istaknutom oznakom Mastercard SecureCode i Mastercard ID check, potvrđuje se uz pomoć jednokratne lozinke koja se za svaku transakciju dobija SMS-om na broj mobilnog telefona verifikovanog, potvrđenog u ekspozituri Banca Intesa. Više informacija o ovoj metodi zaštite možete saznati i OVDE

 

Bezbednosne preporuke

Saznajte više
Chat