• No suggestion

Our loans for all your needs

Calculate instalment for cash loan or other purpose loan and afford yourself:

banca intesa green housing loans

Intesa Casa green loans

Lower interest rates for energy efficient apartments.

banca intesa magnifica investment funds

Investment funds

Stable income in short term with high level of liquidity and expert's support.

Currency converter

Date

Need our help?

We will answer to all your questions.

OBAVEŠTENJE O PRIVREMENOM OGRANIČENJU KAMATNIH STOPA NA STAMBENE KREDITE

Poslujući u skladu sa propisima Narodne banke Srbije i principima odgovornog odnosa prema klijentima, Banca Intesa počela je sa primenom Odluke o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima.