• Nema predloga

Računi i plaćanja

Otvorite tekući račun

Preuzmite svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa vaše kompanije u Banca Intesa, u zavisnosti od toga da li ste rezident ili nerezident.

 • Koristite okvirni kredit - dozvoljeno prekoračenje na računu
   
 • Ažurno pratite promene na računu na način koji vi odaberete
   

Otvorite tekući račun

Poslovanje sa inostranstvom

Banca Intesa je tu da vam olakša put ka izmirenju obaveza u stranim valutama.

 • Razgranata mreža kontokorenata i korespondenata
   
 • U najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove
   
 • Uz terminski plan možete planirati kupoprodaju deviza
 

Poslovanje sa inostranstvom

Promena platnog računa

Promenu platnog računa, u bilo kojoj valuti – domaćoj ili stranoj, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, možete vrlo jednostavno obaviti, jer svu administraciju prepuštate banci u kojoj otvarate platni račun.  

U ekspoziturama Banca Intesa možete otvoriti dinarski ili devizni tekući račun za firmu, a mi ćemo dalje kontaktirati vašu prethodnu banku i završiti proces promene računa koji je detaljno opisan u dokumentu na OVOM LINKU.

Usluga promene platnog računa je bez troška, a naknada za mesečno održavanje platnog računa naplaćuje se u skladu sa Tarifom naknada. U slučaju gašenja računa korisniku koji nije preduzetnik, prethodna banka može naplatiti naknadu za gašenje računa, u skladu sa važećom Tarifom naknada. 

promena računa
Chat