• Nema predloga

Računi i plaćanja

Otvorite tekući račun

Preuzmite svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa vaše kompanije u Banca Intesa, u zavisnosti od toga da li ste rezident ili nerezident.

 • Koristite okvirni kredit - dozvoljeno prekoračenje na računu
   
 • Ažurno pratite promene na računu na način koji vi odaberete
   

Otvorite tekući račun

Otvorite namenski račun

 • Račun u nazivu ima reč COV
   
 • Broj tog računa možete naći na sajtu NBS
   
 • Informaciju o broju računa možete dobiti u ekspozituri ili kod nadležnog savetnika
   
 • Transakcije, otvaranje i vođenje računa ne podležu tarifiranju od strane Banke

Otvorite namenski račun

Poslovanje sa inostranstvom

Banca Intesa je tu da vam olakša put ka izmirenju obaveza u stranim valutama.

 • Razgranata mreža kontokorenata i korespondenata
   
 • U najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove
   
 • Uz terminski plan možete planirati kupoprodaju deviza
 

Poslovanje sa inostranstvom
Chat