• Nema predloga

BizOnline elektronsko bankarstvo

Iskoristite prednosti koje Vam pruža BizOnline

Popusti

Popusti na bankarske naknade za dinarska i devizna plaćanja

Dostupnost

Dostupno 24 sata dnevno u nedelji na Windows i Mac operativnom sistemu

Sigurno

Vaša sigurnost u izvršenju obaveza je zagarantovana

Funkcionalnosti

Funkcionalnosti

 • Uvid u stanje po svim računima i karticama
 • Obavljanje transakcija u dinarskom i deviznom platnom prometu (pogledajte video-tutorijal za slanje naloga za prenos sredstava)
 • Kupoprodaju deviza (pogledajte video-tutorijale za kupovinu i prodaju deviza)
 • Preuzimanje izvoda za platne račune i kartice (po svim karticama/korisnicima unutar firme)
 • Izmirivanje obaveza po karticama
Aktiviranje i ažuriranje elektronskog bankarstva

Aktiviranje i ažuriranje elektronskog bankarstva

Dokumenta koja su vam neophodna za aktiviranje usluge elektronskog bankarstva, izdavanje dodatne kartice, promenu ovlašćenja po računima, kao i davanje ovlašćenja knjigovodstvenim agencijama za raspolaganje sredstvima, možete pronaći u odeljku „Dokumenta“.

Dokument možete popuniti, a zatim i odštampati i na taj način sa već pripremljenom dokumentacijom doći u vama najbližu ekspozituru Banca intesa.
 

AKTIVACIJA USLUGE

 1. Potpisujete dva primerka Pristupnice, vi i zaposleni Banca Intesa Beograd
 2. Potpisujete dva primerka Ugovora, vi i zaposleni Banca Intesa Beograd

Ukoliko ste preduzetnik, uz prethodno navedenu dokumentaciju neophodno je da potpišete i overite dva primertka Nacrta ugovora o pružanju usluga elektronskog bankarstva. Potpisivanje mora biti izvršeno i s vaše, kao i od strane zaposlenog u Banca Intesa Beograd.

Takođe je neophodno da se upoznate i sa dokumentima: opšti uslovi poslovanja – e-banking i Izvodom iz tarife naknada – e-bank.

 

AŽURIRANJE USLUGE

 1. Potpisujete tri primerka Pristupnice, vi i zaposleni Banca Intesa Beograd.
  Ukoliko želite model potpisa po računu koji nije naveden u Pristupnici, uz popunjenu Pristupnicu dostavlja se i dokument Napredne opcije koji je dopuna Pristupnice.
 2. Dostavljate pregled usluga koji podrazumeva pregled sa trenutnim spiskom korisnika i ovlašćenja koji možete dobiti od savetnika.

 

DAVANJE OVLAŠĆENJA KNJIGOVODSTVENOJ AGENCIJI

 1. Potpisujete tri primerka Pristupnice, vi i zaposleni Banca Intesa Beograd uz obaveznu overu.
 2. Ukoliko preduzeće koje daje ovlašćenje nema aktivnu uslugu elektronskog bankarstva, popunjava svu potrebnu dokumentaciju iz tačke Klijent nema aktivnu uslugu, a u zavisnosti od vrste klijenta.

Tehnički uslovi, dokumentacija i software

Sva potrebna dokumentacija i tehnički uslovi se nalaze na linku.

Vreme prijema naloga

Elektronske platne naloge u mogućnosti ste da putem elektronskog bankarstva, koristeći aplikaciju BizOnline, kao i putem mobilnog bankarstva i BizMobi aplikacije, pošaljete na plaćanje u bilo kom trenutku, a njihova realizacija usklađena je sa radnim vremenom platnog prometa. Elektronski platni nalozi poslati u okviru internog platnog prometa mogu se realizovati i subotom, do 14 časova. Sve detalje možete pogledati ovde.

Platni nalog u mogućnosti ste da predate u ekspoziturama Banke tokom radnog vremena ekspozitura. Plaćanja koja se odnose na platne račune Banca Intesa (interni platni promet) mogu se realizovati i subotom u pojednim ekspoziturama. Nalozi predati tokom radnog vremena ekspozitura, kao i subotom, biće realizovani istog dana.

Dodatne informacije

Sve informacije o Elektronskom poslovanju Banca Intesa Beograd možete dobiti pozivom na broj telefona 011/310-88-70 ili preko e-maila na e-banking@bancaintesa.rs, radnim danima od 8 do 18 i subotom od 9 do 14 časova.

Kako biste stekli uvid i uverili se u jednostavnost korišćenja, preuzmite BizOnline DEMO APLIKACIJU bez naknade klikom na link.

Pored BizOnline aplikacije, svojim sredstvima možete upravljati i putem dve off-line aplikacije: OfficeBanking HALCOM.

Chat