• Nema predloga

Neodobrene platne transakcije

Neodobrene platne transakcije

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju na neodobrenu platnu transakciju, obrazac možete preuzeti na odgovarajućem linku u nastavku i predati ga u matičnoj ekspozituri:

  • za domaći platni promet obrazac preuzmite OVDE 
  • za međunarodni platni promet obrazac preuzmite OVDE
  • za platne kartice obrazac preuzmite OVDE 
Chat