• Nema predloga

Modeli finansiranja vašeg biznisa

Pogledajte i našu ponudu kredita za nabavku obrtnih sredstava

Krediti za obrtna sredstva

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i fleksibilna sredstva obezbeđenja. U ponudi su vam sledeće vrste kredita:

 • Biz Obrt
 • Biz Minus
 • Revolving kredit
 • Biz Linija

krediti za obrtna sredstva banca intesa

Pogledajte naše proizvode i usluge

Prepoznajući potrebe i dinamiku poslovanja malih preduzeća i preduzetničkog biznisa, uz snažnu podršku matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i svetskih finansijskih institucija, nudimo široku paletu kreditnih proizvoda po veoma konkurentnim uslovima.

Pored kredita, nudimo vam i različite instumente plaćanja za dodatnu sigurnost u vašem poslovanju.

Biz Invest

Kredit za nabavku osnovnih sredstava.
 • Maksimalan period otplate kredita
 • Kredit možete realizovati uz grejs period do 12 meseci
 • Kredit namenjen prvenstveno za investiciona ulaganja
banca intesa kredit za mali biznis biz invest za nabavku osnovnih sredstava investicioni kredit

EDIF kredit za investiciona ulaganja

Na raspolaganju vam je naši kredit za investiciona ulaganja u okviru garantnog programa WB EDIF Guarantee4SME Resilience.
 • Učešće do 40%
 • Period otplate od 36 do 120 meseci
 • Ukupan iznos odobrenih sredstava do 500.000 EUR
banca intesa

Kredit za žene u biznisu

U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kreirali smo posebnu ponudu kredita za obrtna sredstva i investicije sa brojnim pogodnostima.
 • Povoljni uslovi kreditiranja
 • Korišćenje BizOnline i BizMobi usluga bez naknade prvih 6 meseci
 • Niže naknade po poslovima platnog prometa
kredit za zene u biznisu banca intesa

EBRD kredit za mlade privrednike

Na osnovu sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u ponudu smo uveli Kredite za mlade privrednike.
 • Krediti namenjeni mladima do 35 godina.
 • Bez dodatnog kolaterala u vidu hipoteke.
 • Za obrtna sredstva i investiciona ulaganja.
ebrd kredit za mlade prvrednike banca intesa preduzetnistvo

Dokumentarni i garancijski poslovi

Sigurna podrška za vaša plaćanja. Nudimo vam mogućnost korišćenja različitih vrsta akreditiva i garancija kao instrumenata plaćanja ili izvršenja obaveza.
Dokumentarni i garancijski poslovi

Faktoring

Faktoring je usluga koja pruža jedinstvenu mogućnost da naplatite potraživanja za prodatu robu ili izvršenu uslugu pre dospeća za naplatu.
Faktoring banca intesa
univerzalni kalkulator banca intesa nbs

Kreditni kalkulator

Kalkulator za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita.
Chat