• Nema predloga

Kredit za žene u biznisu

Pokrenite svoj biznis

Povoljna kamatna stopa

Povoljni uslovi kreditiranja

Digitalno bankarstvo bez naknade

Korišćenje BizOnline i BizMobi usluga bez naknade prvih 6 meseci

Niže naknade

Niže naknade po poslovima platnog prometa

Program podrške EBRD-a

Banca Intesa je prva banka u Srbiji koja je pristupila regionalnom Programu „Žene u biznisu“ koji je kreirala Evropska banka za obnovu i razvoj sa ciljem da podrži žensko preduzetništvo u zemljama zapadnog Balkana. Program je finansiran od strane EBRD-a, Luksemburga i Švedske. 

Dodatne pogodnosti za pomoć ženama preduzetnicama
Dodatne pogodnosti
  • Povoljniji uslovi za prekoračenje po tekućem računu preduzeća
  • Niže naknade po poslovima platnog prometa
  • Korišćenje in-house sofrverskog rešenja za uslugu elektronskog bankarstva bez naknade na period od 6 meseci (rok je definisan u odnosu na trenutak aktivacije)
  • Korišćenje BizMobi softverskog rešenja za uslugu mobilnog bankarstva bez naknade na period od 6 meseci (rok je definisan u odnosu na trenutak aktivacije)
Chat