• Nema predloga

SCAP investicioni krediti

Investicioni krediti iz Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije (SCAP projekat 10:40:50)

Pogodnosti ovog investicionog kredita

Iznos kredita

Dugoročni investicioni kredit do 20.000 EUR.

Rok otplate

Do 120 meseci za kredite u EUR; do 60 meseci za kredite u RSD.

Dugoročni investicioni krediti

Bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije.

Uvod

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, kreirali smo dugoročne investicione kredite u okviru Programa za konkurentnu poljoprivredu Srbije namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

 • Bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije i troškova
 • Iznos prihvatljive investicije i troškova može biti od 20.000 do 50.000 EUR
 • Iznos kredita Banke je 40% vrednosti prihvatljive investicije i troškova, odnosno od 8.000 do 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Obavezno učešće klijenta u Projektu iznosi 10%
 • Rok otplate kredita do 120 meseci za kredite u EUR, odnosno do 60 meseci za kredite u RSD.

Osnovni podaci o kreditu

Podnesite zahtev za dugoročni investicioni poljoprivredni kredit u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije (SCAP projekat) u najbližoj ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

 • U dinarima ili indeksiran u evrima
 • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR (kod EUR kredita max.rok do 72 meseca za ulaganje u opremu, mehanizaciju, sisteme navodnjavanja, matično stado i dr., odnosno do 120 meseci za ulaganja u dugogodišnje zasade, kupovinu zemljišta, izgradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju, podizanje plastenika, staklenika i dr.).
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim anuitetima, u skladu sa potrebama i mogućnostima klijenta.
   

Reprezentativni primer za klijente - kalkulacija EKS na dan 14.10.2021.

Vrsta kredita SCAP kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita  1.800.000,00 RSD
Period otplate 60 meseci
Šestomesečni anuitet 233.223,06 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 9,88%, promenljiva* (3M BELIBOR + 9% godišnja;                                        3M BELIBOR na dan 28.09.2021. godine iznosi 0,88%)
EKS (na godišnjem nivou) 11,82%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda: 2.401.864,27 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
Naknada za obradu kreditnog zahteva 18.00 RSD
2 menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza  640 RSD **
Overa založne izjave        10.800 RSD**
Izdavanje lista nepokretnosti  10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti  100 EUR**
Taksa za upis hipoteke  20.000 RSD**
* Usklađivanje kamatne stope sa visinom  šestomesečnog BELIBOR-a će se vršiti kvartalno  (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra).
** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od visine taksi i naknada eksternih institucija.

Reprezentativni primer za klijente - kalkulacija EKS na dan 14.10.2021.

Vrsta kredita SCAP kredit indeksiran u EUR
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita  15.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplate 60 meseci
Šestomesečni anuitet 1.761,69 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 5,987%, promenljiva* (6M EURIBOR + 6,5% godišnja;                                        6M EURIBOR na dan 28.06.2021. godine iznosi -0,513%)
EKS (na godišnjem nivou) 7,63%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda: 18.182,25 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
Naknada za obradu kreditnog zahteva  150 EUR
2 menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza  640 RSD **
Overa založne izjave        10.800 RSD**
Izdavanje lista nepokretnosti  10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti  100 EUR**
Taksa za upis hipoteke  20.000 RSD**
* Usklađivanje kamatne stope sa visinom  šestomesečnog EURIBOR-a će se vršiti polugodišnje  (28. juna i 28. decembra).
** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od visine taksi i naknada eksternih institucija.

Želite kredit?

Popunite kontakt formu i naši savetnici će vas kontaktirati u najkraćem roku.

SCAP investicioni krediti

+
  Pokušajte ponovo

  Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, izjavljuete da ste se putem linka ispod ovog teksta upoznali i saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa. Saznajte više  Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
  Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)