• No suggestion

Security

Think of your loved ones

Secure your family for a carefree sleep and keep your material valuables in a safe place.

I want insurance

As a reliable partner in all life's circumstances, Banca Intesa offers you the option to agree on various insurance products which meet all your needs.
  • Pruža vam zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila
  • Polisa Međunarodnog putnog osiguranja tokom boravka izvan zemlje
  • Osiguranje života korisnika kredita
  • Obezbedite budućnost porodice bez početnog kapitala ili ušteđevine
  • Sigurna zaštita vaše imovine u njenoj stvarnoj vrednosti
banca intesa magnifica klijenti vrste osiguranja sigurnost bezbednost

Sefovi

Sigurno i maksimalno diskretno brinemo o vašim dragocenostima.
  • Sigurno i uz garantovanu diskretnost brinemo o vašim dragocenostima
sefovi banca intesa magnifica klijenti cuvanje dragocenosti
Chat