• Nema predloga

Specijalna ponuda za jesenje radove

do 31.10.2023. godine

U susret jesenjim poljoprivrednim radovima pripremili smo specijalnu ponudu kredita za nabavku obrtnih sredstava. Po povoljnim uslovima, uz nižu kamatnu stopu, finansirajte nabavku đubriva, semena, zaštitnih sredstava, hrane za stoku, stoke za tov, goriva i ostalog repromaterijala.

Uslovi odobravanja kredita

  • Kredit je namenjen fizičkim licima – registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima
  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Minimalan iznos kredita 600.000 RSD, odnosno 5.000 EUR
  • Rok otplate od 6 do 24 meseca
  • Na raspolaganju je fiksna kamatna stopa za kredite u RSD i varijabilna kamatna stopa za kredite indeksirane u EUR
  • Odobrena sredstva su vam na raspolaganju u kratkom roku

Posetite našu najbližu ekspozituru i kod savetnika za mali biznis saznajte sve detalje o ovoj specijalnoj ponudi i podnesite zahtev.

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS na dan 08.09.2023.

 Vrsta kredita

 Farmer Obrt kredit u dinarima

 Valuta kredita

 RSD

 Kriterijum za indeksiranje

 Nema kriterijuma za indeksiranje

 Iznos kredita

 3.000.000,00 RSD

 Period otplate

 24 meseca

 Šestomesečni anuitet

 822,657.54 RSD

 Nominalna kamatna stopa
 (na godišnjem nivou)

 7,5%, fiksna

 EKS
 (na godišnjem nivou)

 8,68%

 Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda:

 3,290,630.18 RSD

 Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 Naknada za obradu kreditnog zahteva

 15,000 RSD

 2 menice

 100 RSD

 Izveštaj Kreditnog biroa

 246 RSD*

 Uverenje o stanju poreskih obaveza

 760 RSD*

 

* troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja (napominjemo da se radi o okvirnim iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od visine taksi i naknada eksternih institucija).

 

Međunarodni dan podizanja svesti o bacanju hrane

Povodom Međunarodnog dana podizanja svesti o bacanju hrane, koji se obeležava 29. septembra, želimo da istaknemo da poljoprvrednici mogu imati značajnu ulogu u smanjenju rasipanja i bacanja hrane. Zato, usvajanjem inovacija i odabirom adekvatne tehnologije, istovremeno možete doprineti očuvanju životne sredine, smanjenju otpada i razvoju vašeg poslovanja.

 

Chat