• Nema predloga

Krediti za kupovinu mehanizacije i zemljišta

Široka ponuda specijalnih kredita za poljoprivredu

Prema potpisanim Sporazumima između Garancijskog fonda AP Vojvodine i Banca Intesa, ponuda Banke, namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, proširena je kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta, kreditima za proširenje matičnog stada, kao i kreditima za  podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda.

Krediti se odobravaju fizičkim licima - registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Kredit za kupovinu mehanizacije i opreme

Kredit za kupovinu mehanizacije i opreme

 • Namena finansiranja:
  - kupovina kombajna,
  - kupovina traktora,
  - nabavka drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
  - kupovina priključnih poljoprivrednih mašina, i
  - nabavka opreme.
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 150.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje.
 • Rok otplate: do 6 godina.
 • Način otplate: jednaki mesečni, tromesečni i šestomesečni anuiteti.
Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

 • Namena finansiranja: Kupovina poljoprivrednog zemljišta.
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 200.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje.
 • Grejs period: Do 12 meseci u koji je uključen i period raspoloživosti u trajanju do 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Rok otplate: Do 10 godina.
 • Način korišćenja: Prenosom dinarske protivvrednosti odobrenog iznosa kredita na platni račun prodavca poljoprivrednog zemljišta po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, po osnovu overenog kupoprodajnog ugovora / predugovora.
 • Način otplate: jednaki mesečni, tromesečni  šestomesečni anuiteti.
Krediti za proširenje matičnog stada

Krediti za proširenje matičnog stada

 • Namena finansiranja: Kupovina matičnog stada.
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 50.000 EUR
 • Rok otplate: Do 6 godina
 • Način otplate: jednaki mesečni, tromesečni i šestomesečni anuiteti
Krediti za podizanje zasada voća i vinograda

Krediti za podizanje zasada voća i vinograda

 • Namena finansiranja: Kupovina matičnog stada.
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 30.000 EUR
 • Rok otplate: Do 6 godina
 • Način otplate: jednaki mesečni, tromesečni i šestomesečni anuiteti
   
Chat