• Nema predloga

Dina Business Debit

Benefiti

Niži troškovi

Niži troškovi platnog prometa do 40%

Podizanje novca i plaćanja

Gotovinu možete podizati sa bankomata i vršiti plaćanja u zemlji

Dina Business Debit banca intesa
Dina Business Debit
  • Raspolažite novčanim sredstvima sa platnog računa
  • Podižite gotov novac sa bankomata u zemlji obeleženim DinaCard znakom
  • Plaćajte na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom
  • Ostvarite i do 40% niže troškove za plaćanje i podizanje gotovog novca
treba da znate

Važne informacije


Dina Business besplatna, debitna kartica vezana je za tekući račun vaše firme i omogućava vam da jednostavno raspolažete novčanim sredstvima.

Informacije o potrošnji Dina Business karticom dostupne su vam u okviru izvoda tekućeg računa.

Detaljnije informacije o naknadama u vezi s karticama, možete pogledati u Tarifniku naknada Banca Intesa OVDE

Chat