Krediti

Kao banka broj 1 u Srbiji spremni smo da svojim resursima stanemo iza vas i pomognemo razvoj vašeg malog biznisa, znajući da tokom rasta prava podrška vašem preduzeću može značiti mnogo. Prepoznajući potrebe i dinamiku poslovanja malih preduzeća i preduzetničkog biznisa, uz snažnu podršku matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i svetskih finansijskih institucija, nudimo široku paletu kreditnih proizvoda pod veoma konkurentnim uslovima.

  • Vrste kredita
  • Dokumenta
  • Download
  • Kreditni kalkulator

IntesaBiz krediti

Pogledajte široku ponudu IntesaBiz kredita za sve segmente vašeg poslovanja. Na raspolaganju su vam krediti za obrtna i osnovna sredstva, za likvidnost, kao i revolving kreditne linije.

Saznaj više

InnovFin krediti bez obavezne hipoteke

Želite da inovirate i unapredite proces rada?

Ukoliko vam obezbeđenje hipoteke ili zaloge predstavlja prepreku, uz naš InnovFin kredit bez obavezne hipoteke možete da planirate svoj razvoj.

Saznaj više

COSME - Krediti za trajna obrtna sredstva

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Saznaj više

EDIF-Revolving i investicioni krediti

Sa željom da dodatno podržimo poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u saradnji sa Evropskim investicionom fondom, obezbedili smo još povoljnije uslove kreditiranja.

Saznaj više

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit

  • Statusna dokumentacija (rešenje o registraciji, PIB, OP obrazac, Osnivački akt i statut, lična karta podnosioca zahteva – ovlašćenog lica),
  • Finansijska dokumentacija (finansijski izveštaji za poslednja dva obračunska perioda, bruto bilans (zaključni list) – poslednje ažurno stanje (za preduzetnike je neophodno i uverenje o izmirenim poreskim obavezama), saglasnost za povlačenje izveštaja iz Kreditnog biroa),
  • Dokumentacija za obezbeđenje kredita (statusna i finansijska dokumentacija sadužnika, izvod iz katastra nepokretnosti, izvod iz zemljišnih knjiga, tapija, faktura, profaktura, JCI),
  • Dodatna dokumentacija u zavisnosti od specifičnosti kreditnog zahteva i poslovanja klijenta.

Kreditni kalkulator

Kalkulator za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita pogledajte na linku.