• Nema predloga

EE Farmer Invest kredit

Pogodnosti ovog investicionog kredita

Grejs period do 12 meseci

Plan otplate prilagođen vašim potrebama

Iznos kredita

Može biti u rasponu od EUR 5.000 – 500.000

Jednostavna i brza procedura

Odobrena sredstva su vam na raspolaganju u kratkom roku

test 1

test 2

Osnovni podaci o kreditu

EE Farmer Invest krediti namenjeni su kupovini nove i polovne energetski efikasne pogonske mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje (traktori i kombajni, kao i ostala mehanizacija sa sopstvenim pogonom koja se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su telehendleri, bageri, viljuškari i sl.).

 • Sva pogonska mehanizacija koja je predmet kreditiranja mora imati standard motora STAGE IV/TIER IV ili STAGE V/TIER V.
 • Predmet investicije ne sme biti stariji od 8 godina
 • Iznos kredita može biti u rasponu od EUR 5.000 – 500.000

Mogućnosti EE Farmer Invest kredita

BIB nastavlja da se pozicionira na tržištu Srbije kao društveno odgovorna kompanija time što je, između ostalog, u svoju ponudu uvrstila proizvod za kreditiranje registrovanih poljoprivrednih proizvođača koje će imati pozitivan uticaj na društvo u celini, a posebno u delu nabavke energetski efikasnije pogonske mehanizacije.

Kako poslednja istraživanja govore, jedan od većih problema u zagadjivanju vazduha jeste upotreba zastarelih pogonskih motora, tako da je jedan od osnovnih ciljeva uvođenja ovog kredita u ponudu Banke upravo modernizacija poljoprivredne mehanizacije koje posledično treba dovesti do smanjenja emisije štetnih gasova.

 • Plan otplate kredita prilagođen vašim potrebama, uz mogućnost grejs perioda do 12 meseci
 • Maksimalna ročnost kredita iznosi 72 meseca

Reprezentativni primer za klijente – EKS na dan 07.02.2023. godine

Vrsta kredita

EE Farmer Invest kredit indeksiran u EUR

Valuta kredita

EUR

Kriterijum za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Iznos kredita

15.000,00 EUR

u dinarskoj protivvrednosti

50.000,00 EUR

u dinarskoj protivvrednosti

Period otplate

60 meseci

Šestomesečni anuitet

1.890,08 EUR

6.262,51 EUR

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

8,742%, promenljiva*                                 (6M EURIBOR + 5,99% godišnja;                                        6M EURIBOR na dan 28.12.2022. godine iznosi 2,752%)

8,502%, promenljiva*                                    (6M EURIBOR + 5,75% godišnja;                                        6M EURIBOR na dan 28.12.2022. godine iznosi 2,752%)

EKS
(na godišnjem nivou)

10,59%

9,56%

Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda:

19.508,23 EUR

63.753,97 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Naknada za obradu kreditnog zahteva

 150 EUR

500 EUR

2 menice

 100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa

 246 RSD

Uverenje o stanju poreskih obaveza

 640 RSD **

Overa založne izjave     

 10.800 RSD**

Izdavanje lista nepokretnosti

 10 EUR**

Procena vrednosti nepokretnosti

 100 EUR**

Taksa za upis hipoteke

 20.000 RSD**

 

* usklađivanje kamatne stope sa visinom  šestomesečnog EURIBOR-a će se vršiti polugodišnje  (28. juna i 28. decembra).

** troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja (napominjemo da se radi o okvirnim iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od visine taksi i naknada eksternih institucija).

Želite kredit?

Popunite kontakt formu i naši savetnici će vas kontaktirati u najkraćem roku.

EE Farmer Invest krediti

+
  Pokušajte ponovo

  Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, izjavljuete da ste se putem linka ispod ovog teksta upoznali i saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa. Saznajte više  Chat