• Nema predloga

Biz Linija

Reagujte brzo kada je to potrebno

Planirajte svoje prilive i odlive

Brzo reagujte na promene i očuvajte stabilnost poslovanja

Fleksibilna sredstva obezbeđenja

Efikasno poslovanje uz jedinstvena i fleksibilna sredstva obezbeđenja

Jednostavna i brza procedura

Odobrena sredstva su vam na raspolaganju u kratkom roku

Linija dostupna i manjim preduzećima

Biz Linija je kredit na revolving osnovi dostupan i manjim firmama kreiran tako da možete uvek da planirate svoje prilive i odlive i na taj način održite stabilnost svog poslovanja, kao i da brzo reagujete na tržišne izazove. 

U okviru dodeljenog limita za kreditnu liniju možete koristiti kombinaciju više proizvoda:

  • Dinarske kredite sa i bez valutne klauzule
  • Devizni kredit
  • Dinarske garancije
  • Devizne garancije
  • Akreditive
  • Obavezujuće pismo o namerama
Rok važnosti

Rok važnosti

Do 24 meseca, uz reviziju kreditne sposobnosti posle 12 meseci.

Namena kreditne linije

Namena kreditne linije

Brža dostupnost većeg broja proizvoda i korišćenje različitih proizvoda Banke u kraćim vremenskim intervalima, u roku važnosti limita definisanog kreditnom linijom. Preporučuje se klijentima koji imaju česte potrebe za izdavanjem garancija i pisama o namerama i finansiranjem posla na osnovu dobijenih tendera.

Chat