U okviru Tarife naknada za usluge Banca Intesa za fizička lica možete se informisati o cenama zakupa.