• Nema predloga

Unapredite svoje znanje o investiranju

Saznajte više o svetu ulaganja uz pomoć edukativnih video-sadržaja


Informišite se i počnite sa investiranjem

Unapredite znanje

Saznajte više o osnovnim pojmovima ulaganja.

Sagledajte potencijalne mogućnosti

Fluktuacije u trendovima mogu biti atraktivne prilike.

Upravljajte tržišnim promenama

Ostanite fokusirani na dugoročne investicione ciljeve.

Investicija za dugoročne ciljeve

Dobra informisanost pomaže pri donošenju odluka o ulaganju. Imajući u vidu trendove i dešavanja na svetskom tržištu, od značaja je da prepoznate finansijske promene i pravilno planirate svoje investicije.

Možda vam volatilnost ili diversifikacija zvuče nepoznato, a ulaganje komplikovano? Putem edukativnih video-sadržaja u nastavku možete saznati više o osnovnim pojmovima i strategijama ulaganja, koji vam mogu biti od koristi prilikom izbora i planiranja investicija.

banca intesa

Uložite u svoju budućnost

Ukoliko istražujete nove mogućnosti investiranja, upoznajte se fondovima pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd.
Chat