• Nema predloga

Štedno životno osiguranje za Magnifica klijente

Sigurnost za celu porodicu

Finansijska stabilnost za vaše najdraže

Po vašoj meri

Osiguranje prema vašim potrebama

Sigurno

Sigurna štednja na duži rok

Životno osiguranje sa štednom komponentom namenjeno je klijentima koji žele štednju na duži rok, ali i sigurnost da će njihovi najdraži dobiti finansijsku podršku u slučaju nastupanja neželjenih događaja.

Štedno životno osiguranje preporučuje se kada želite da:

 • štedite na duži rok,
 • obezbedite dodatna sredstva u penziji,
 • osigurate budućnost svoje dece,
 • zaštitite vaše najdraže u slučaju nastupanja neželjenih događaja.

Banca Intesa, u saradnji sa Generali osiguranjem, u svojoj ponudi ima nekoliko proizvoda štednog životnog osiguranja koji će najbolje odgovoriti na vaše potrebe.

Complete štedno životno osiguranje

Complete štedno životno osiguranje

Complete štedno životno osiguranje omogućava višegodišnju štednju, dok u slučaju neželjenih životnih okolnosti vašim najdražima pruža finansijsku sigurnost. Životno osiuguranje koje pruža pokriće za slučaj doživljenja, smrti, smrti usled nesrećnog slučaja ili saobraćajne nezgode.

U zavisnosti od odabrane vrste Complete osiguranja, u slučaju nastupanja navedenih osiguranih slučajeva, osigurane sume se isplaćuju po sledećem modelu:

Osigurani slučaj

Complete SINGLE

Complete DOUBLE

Complete TRIPLE

 da doživite ugovoreni rok

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

 smrt usled bolesti

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

 smrt usled nezgode

1 x osigurana suma

2 x osigurana suma

2 x osigurana suma

 smrt usled nesrećnog slučaja

1 x osigurana suma

2 x osigurana suma

3 x osigurana suma

Karakteristike osiguranja:

 • osiguranik može biti lice od punih 14 do 70 godina pristupne starosti. Istek osiguranja ne može biti nakon što osiguranik napuni 76 godina,
 • trajanje osiguranja može biti najkraće 5 godina,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno.

 

Complete Pro

Complete Pro

Complete Pro predstavlja oblik mešovitog osiguranja života koji objedinjuje osiguranje života, finansijsko pokriće za slučaj nastanka neke od dvadeset teških bolesti i štednju za budućnost.

U slučaju nastupanja navedenih osiguranih slučajeva, osigurane sume se isplaćuju po sledećem modelu:

Osigurani slučaj Complete Pro
 da doživite ugovoreni rok 1 x osigurana suma
 smrt usled bolesti 1 x osigurana suma
 smrt usled nezgode 2 x osigurana suma
 nastupanje teže bolesti 1 x osigurana suma

Karakteristike osiguranja:

 • mogu se osigurati lica, bez zdravstvenih problema u trenutku prijema u osiguranje, od 14 do 65 godina starosti,
 • trajanje osiguranja može biti između 5 i 25 godina,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • u slučaju nastupanja teže bolesti i isplate osigurane sume po tom osnovu, osiguranje života se nastavlja.

Ulaganjem u ovu vrstu osiguranja obezbeđujete sebi kapital za bezbrižnu starost i ulažete u sigurnost članova najuže porodice.

Providence štedno životno osiguranje

Providence štedno životno osiguranje

Providence predstavlja vrstu štednog životnog osiguranja koja nakon isteka omogućava isplatu osigurane sume jednokratno ili u ratama, dok u slučaju smrti usled nezgode pruža finansijsku sigurnost vašim najdražim.

Karakteristike osiguranja:

 • mogu se osigurati lica od 14 do 70 godina starosti,
 • minimalno trajanje osiguranja je pet godina,
 • trajanje osiguranja može biti do 81 godine starosti,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • ne postoji obavezan lekarski pregled osiguranika pre prijema u osiguranje.
Stipendijska lična renta sa opcijom

Stipendijska lična renta sa opcijom

Stipendijska lična renta sa opcijom je osiguranje namenjeno roditeljima koji žele da svojoj deci obezbede ušteđevinu za punoletstvo, za dalje školovanje ili druge planove u periodu osamostaljivanja deteta. 

Karakteristike proizvoda:

 • osiguranik može biti samo dete ugovarača osiguranja od rođenja do 14 godina pristupne starosti,
 • ugovarač osiguranja može biti isključivo roditelj deteta, starosti od 18 do 60 godina,
 • period isplate osigurane sume počinje od 18. ili 19. godine života deteta i traje od četiri do sedam godina u zavisnosti od izbora ugovarača,
 • isplata osigurane sume može biti u jednakim mesečnim ili godišnjim ratama,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • ukoliko osigurana suma prelazi 40.000 EUR potrebno je obaviti obavezan lekarski pregled ugovarača osiguranja,
 • Prestanak obaveze plaćanje premije u slučaju smrti ugovarača osiguranja.

Zainteresovani ste za osiguranje?

Popunite kontakt formu i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Vaši podaci

+

  Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa. Saznajte više  Spisak ekspozitura

  Pogledajte u kojim ekspoziturama možete ugovoriti polisu osiguranja.

  >>> LOKACIJE
   

  osiguranje zivotno osiguranje banca intesa generali stedno osiguranje

  REČNIK OSIGURANJA

  Razumejte pojmove i proizvode osiguranja da biste lakše donosili važne životne odluke.
  Napomena

  Banca Intesa kao zastupnik, u saradnji sa Generali osiguranjem, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Pre potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.

  Chat