• Nema predloga

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Osiguranje otplate gotovinskih i kredita za refinansiranje

Moguće je ugovoriti osiguranje uz nove i uz kredite u otplati, a osigurani period je jednak periodu otplate kredita. U slučaju nastupanja sledećih osiguranih rizika, osiguravajuća kuća će izmiriti obaveze po kreditu prema navedenom modelu:

 • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) - osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora
 • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 50% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu
 • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu
 • Opciono – dodatno je moguće ugovoriti i rizik umanjenja zarade za 10% i više.
Dodatne informacije

Ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja isplaćuje se na tekući račun korisnika koji sredstva može iskorstiti za izmirenje obaveza po kreditu. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 do 75 godina starosti.

Banca Intesa u saradnji sa Generali osiguranjem pruža mogućnost ugovaranja osiguranja otplate nestambenih kredita.

Osiguranje otplate stambenih kredita

Stambeni kredit predstavlja značajnu odluku u vašem životu i dugoročan projekat, zato je važno da tokom njegovog trajanja imate finansijsku podršku u slučaju nepredviđenih okolnosti. Osiguranje otplate stambenih kredita omogućava redovno izmirenje vaših obaveza, a može se ugovoriti uz novi i postojeći kredit, bilo da je u pitanju kredit za kupovinu, adaptaciju i renoviranje ili refinansiranje.

U skladu sa svojim potrebama, možete izabrati Paket 1 ili Paket 2, a plaćanje premije može biti mesečno, godišnje ili jednokratno.

Tipovi osiguranja
Paket 1

Paket 1

Paket 1 pokriva sledeće rizike:

 • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do šest mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do sedam godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko sedam godina
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – osiguranje pokriva do šest mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do sedam godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko sedam godina
 • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 60% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu;
 • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu.
Paket 2

Paket 2

Paket 2 pokriva sledeće rizike:

 • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 60% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu;
 • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu.
Dodatne informacije

Ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja isplaćuje se na tekući račun korisnika koji sredstva može iskorstiti za izmirenje obaveza po kreditu. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranog perioda ne može biti nakon što osiguranik navrši 70 godina starosti.

Banca Intesa u saradnji sa Generali osiguranjem pruža mogućnost ugovaranja osiguranja otplate stambenih kredita.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)