• Nema predloga

Bezbednosne preporuke

Trebalo bi da znate ovo:
 • Po prijemu kartice u ekspozituri Banke, karticu obavezno je potpišite, jer je nepotpisana kartica nevažeća.
 • U slučaju gubitka ili krađe kartice pozovite broj 011 30 10 160, koji vam je na raspolaganju 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.
 • Važno je napomenuti da banka nikada neće tražiti da joj dostavite PIN svoje platne kartice preko e-maila ili telefonom.
 • Prilikom korišćenja vaše kartice u inostranstvu, za svaku obavljenu transakciju dobićete SMS obaveštenje.
Čuvanje PIN-a kartice

Čuvanje PIN-a kartice

 • PIN broj predstavlja vaš lični identifikacioni broj i sadrži četiri cifre. PIN služi za autorizaciju plaćanja na prodajnim mestima, kao i prilikom podizanja novca na bankomatu.
 • Nikada nemojte da zapisujete PIN ili ga držite zajedno sa karticom. PIN broj zapamtite, a kovertu uništite.
 • Ukoliko smatrate da je neko saznao koji je PIN vaše kartice, obratite nam se preko kontakt centra ili u ekspozituri.
 • U slučaju gubitka kartice, a radi sprečavanja zloupotrebe, u slučaju da osoba koja je neovlašćeno došla u posed vaše platne kartice nema podatak o vašem PIN broju, transakcije će biti odbijene i kartica zadržana u bankomatu.
Zaštita prilikom plaćanja na prodajnim mestima

Zaštita prilikom plaćanja na prodajnim mestima

 • Zaštite rukom tastaturu prilikom unosa PIN-a u cilju dodatne privatnosti
 • PIN broj unesite lično na POS terminal. Nikada ne govorite svoj PIN broj trećem licu čak ni kada trgovac to zahteva od vas
 • Ne dozvolite da lice koje vrši naplatu odnese karticu van vašeg vidokruga
 • Obratite pažnju na način na koji trgovac postupa sa vašom karticom i ne dozvolite da karticu provlači kroz dodatne uređaje bez obzira na potencijalno objašnjenje koje bi zaposleni na prodajnom mestu mogao da ima
 • Ako obavljate beskontaktno plaćanje, prinesite lično karticu uređaju, jer nema potrebe da je dajete prodavcu
 • U slučaju bilo kakve sumnje u način postupanja sa Vašom platnom karticom, pozovite Kontakt centar Banke kako biste se posavetovali o eventualnoj blokadi i zameni kartice.
Zaštita prilikom podizanja novca na bankomatima

Zaštita prilikom podizanja novca na bankomatima

Proces podizanja novca na bakomatima započinje ubacvanjem kartice u bankomat, nakon čega birate jezik i unosite svoj PIN. Nakon toga, pratite uputstva na ekranu. Bankomati Banca Intesa ovu transakciju obavljaju tako što prvo isporuče novac, a nakon toga platnu karticu. Za preuzimanje novca i kartice imate po 30 sekundi. Ukoliko ne podignete novac ili karticu u ovom roku, bankomat će ih zadržati. U tom slučaju, obratite se zaposlenima u ekspozituri ili pozovite Kontakt centar Banke.

Prilikom podizanja novca na bankomatu:

 • Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat potražite korisničko uputstvo za korišćenje bankomata ili se obratite zaposlenima u bilo kojoj ekspozituri Banke i mi ćemo Vam obezbediti sve neophodne informacije i uputstva.
 • Nikada ne tražite pomoć prolaznika, tj. nemojte da dajete svoju karticu i PIN broj nepoznatim licima kako bi obavili transakciju umesto vas.
 • Obratite pažnju na izgled bankomata. Ukoliko uočite neke dodatne uređaje ili oštećenja na bankomatu, obratite se zaposlenima u ekspozituri ili pozovite Kontakt centar Banke.
 • Rukom zaštitite tastaturu prilikom unošenja PIN broja. U slučaju da se u neposrednoj blizini nalazi osoba čije vam ponašanje deluje sumnjivo, savetujemo vam da joj predložite da izvrši svoju transakciju pre vas, i tek pošto se osoba udalji od bankomata vi pristupite obavljanju transakcije
 • Kada uspešno završite transakciju, odložite novac, karticu i slip i tek tada se udaljite od bankomata
Zaštita prilikom plaćanja na internetu

Zaštita prilikom plaćanja na internetu

Kako bi obavljanje transakcija na internetu bilo sigurno i jednostavno, kontinuirano primenjujemo najsavremenije tehnologije i najviše bezbedonosne standarde. Našim klijentima omogućili smo plaćanje na internetu platnim karticama, kao i povezivanjem kartica sa PayPal nalogom.

Na raspolaganju su vam dve metode zaštite prilikom procesa kupovine na internetu:

 • SMS jednokratna lozinka: omogućava bezbedno i jednostavno obavljanje transakcije na internetu uz pomoć jednokratne lozinke koju dobijate u SMS-u, na vaš broj mobilnog telefona koji je verifikovan u Banca Intesa. Više informacija možete pronaći OVDE.
 • CAP čitač: korišćenjem posebnog čitača platnih kartica, možete obavljati kupovinu na internetu. Više informacija možete pronaći OVDE.

Prilikom kupovine na internetu:

 • Koristite Vašu platnu karticu isključivo za kupovinu na veb-sajtovima renomiranih kompanija.
 • Ako Vam sajt nije poznat od ranije potrudite se da preko web pretraživača, kao što je npr. Google, saznate nešto više o izabranom trgovcu kako biste utvrdili da li je dovoljno pouzdan za kupovinu. Kredibilitet internet trgovca možete dodatno ustanoviti proverom obaveznih podataka na veb-sajtu kao što su naziv trgovca, adresa, podaci za kontakt, da li ima objavljenu politiku zaštite podataka i privatnosti svojih kupaca, kakva je politika povraćaja robe i slično.
 • Neposredno pre plaćanja potrebno je da pročitate sva obaveštenja o vašoj porudžbini i upoznate se sa uslovima kupovine koju u tom momentu prihvatate. Nekada se u tekstu pisanom sitnim slovima može naći uslov kupovine koji je apsolutno nepovoljan po vas.
 • Proverite da li računar sa kojeg obavljate kupovinu ima ažurne verzije operativnog sistema, antivirus softvera i internet pretraživača kako biste bili sigurni da na računaru ne postoji neki zlonameran softver (virus, trojanac, spyware, malware) koji je potencijalno namenjen krađi podataka sa platne kartice.
 • Izbegavajte kupovinu sa deljenih računara (Internet caffe).
 • Adresa stranice veb-sajta na kojoj se nalazi forma za unos podataka sa kartice, koja se može videti u adresnom polju browser-a, treba da počinje sa “https://“. Web strane koje počinju sa https:// omogućavaju siguran prenos podataka koje ste uneli na Vašem pretraživaču do strane koja prikuplja podatke. Većina internet pretraživača ima funkcionalnost da detektuje da li je digitalni sertifikat takve strane ispravan. Ukoliko je neispravan (pojaviće se upozorenja ili polja u adresnom delu pretraživača koja su obeležena kao greška) kupovina se ne preporučuje.
 • Potražite simbol katanca pored veb adrese i ukoliko je označen crvenom bojom, ili ukoliko pretraživač izbaci upozorenje da sertifikat nije validan, nikako ne treba unositi podatke o platnoj kartici, čak i ako se to traži.
 • Klikom na simbol katanca, možete dobiti više informacija o samom sertifikatu, kao u primeru,
 • Podatke sa platne kartice unosite na https stranu samo u situaciji kada plaćate.
 • Nikada ne unosite PIN platne kartice na internetu*.
 • Pojedini veb-sajtovi koriste dodatnu zaštitu prilikom plaćanja Visa ili Mastercard platnim karticama, a koja zahteva unos dodatne jednokratne lozinke. Banka Intesa je svim svojim korisnicima Visa Inspire platnih kartica, kao i MasterCard platnih kartica prijavljenih za 3D Secure omogućila najveći stepen zaštite za kupovinu preko interneta korišćenjem programa dodatne identifikacije Mastercard Secure Code i Verified by VISA. Uvođenjem ove funkcionalnosti Banca Intesa je omogućila da uz pomoć 3D secure password-a (loznike) klijenti na siguran način plaćaju preko interneta i zaštite se od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. Ova lozinka kreira se pomoću dve metode zaštite: SMS jednokratne lozinke ili CAP čitača.
Chat