• Nema predloga

Praznični popusti na Online keš kredite

Brzo i lako

Novac na vašem računu može biti i za 15 minuta

Fiksna kamata

Vaša rata je ista tokom celog perioda otplate

Bez naknade

Nema troškova obrade kredita

Specijalna praznična ponuda online keš kredita

Sa prvim snegom padaju i naše kamatne stope. Iskoristite specijalnu prazničnu ponudu Online keš kredita, kako biste ispunili novogodišnje želje sebi i svojim najmilijima.

Potrebno je da do 20.1.2022. podnesete zahtev preko Vaše nove aplikacije mobilnog bankarstva ili Intesa Online elektronskog bankarstva i novac može biti na Vašem računu i za 15 minuta.

Praznični Online keš krediti
Laki keš kredit

Laki keš kredit

  • Brzo odobrenje.
  • Bez naknade za obradu kredita.

Reprezentativni primer za klijente*  

Vrsta kredita

Laki keš, gotovinski  kredit u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

120.000 RSD

Period otplate

12 meseci

Mesečna rata

10.275,86 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

4.99% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0%

EKS (na godišnjem nivou)

5,58%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

123.556,34 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

  * Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa.

Intermezzo keš kredit

Intermezzo keš kredit

  • Bez naknade za obradu kredita.

Reprezentativni primer za klijente*  

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u  dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000 RSD

Period otplate

24 meseca

Mesečna rata

13.534,26 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

7.65% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0%

EKS (na godišnjem nivou)

8,13%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

325.068,27 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

  * Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Dodatna pogodnost

Obezbedite sebe i svoje najbliže uz poseban model osiguranja - Osiguranje otplate kredita, i na taj način se finansijski zaštitite u slučaju nepredviđenih okolnosti, koje mogu uzrokovati poteškoće u otplati kredita. 
Izmirenje rate kredita preuzima osiguravajuća kompanija i do 4 meseca (po osiguranom slučaju usled bolovanja ili gubitka zaposlenja) ili do kraja otplate kredita usled posledica neželjenih događaja uzrokovanih nezgodom (invaliditet ili smrt usled nezgode).  
 

Chat