• No suggestion

Intesa IPS - IPS Skeniraj

Intesa IPS - IPS Skeniraj
intesa ips banca intesa
Intesa IPS - IPS Skeniraj
Pristupite aplikaciji i unesite ispravan PIN kod za logovanje
Unesite iznos transakcije, a zatim pokrenite opciju “Generiši” kojom se aktivira kamera za skeniranje QR koda
Prikazaće vam se ekran sa generisanim QR kodom
Kupac pokreće svoju aplikaciju mobilnog bankarstva, skenira QR kod i inicira plaćanje
Nakon realizacije instant naloga, na ekranu će vam se prikazati informacija o statusu transakcije

 

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)