• No suggestion

Loans with interest subsidy

by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Kratkoročni i dugoročni krediti u dinarima

Loan amount up to 6 million dinars

Loan repayment period up to 60 months

Custom loan models

Namena kredita

 • Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva koji obuhvata i nabavku đubriva
 • Nabavku hrane za životinje
 • Razvoj stočarstva kroz nabavku životinja 
 • Razvoj stočarstva kroz nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do 5 godina

Kamatne stope, maksimalan iznos i rokovi otplate

 • Krediti za nabavku đubriva, sa rokom do 3 godine i kamatnom stopom od 0%.
 • Za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva, mlade farmere – do 40 godina starosti, kao i nosioce gazdinstava koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1% (osim kod kredita za nabavku mehanizacije na rok od 5 godina gde je kamatna stopa i za ove klijente na nivou od 3%).
 • Kamatna stopa za sve druge kategorije klijenata na nivou od 3%.
 • Maksimalan iznos kredita do 6 miliona dinara.
 • Rokovi otplate, u zavisnosti od namene, do 5 godina.

 

subvencionisani kredit u saradnji sa ministarstvom poljoprivrede

Informišite se o ponudi i podnesite zahtev

Posetite najbližu Banca Intesa ekspozituru i podnesite zahtev za subvencionisani kredit.

You are interested in a loan

Fill out the form and our advisors will contact you soon.

Loans with interest subsidy

+

  By filling out and sending the contact form, you declare that through the link below this text you have read and agree to the Privacy Policy and Terms of Use of the Banca Intesa website. Learn more  Chat