• Nema predloga

Tehnički uslovi, dokumentacija i software

WEB aplikacija (on-line aplikacija)

WEB aplikacija (on-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • Java - najnovija verzija (možete je preuzeti sa https://java.com/en/download/ )
 • 500MB slobodnog mesta na disku
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
OfficeBanking (off-line aplikacija)

OfficeBanking (off-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • NET Framework 2.0 SP1 - 3.5 SP1,
 • 500MB slobodnog mesta na disku,
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
Halcom (off-line aplikacija)

Halcom (off-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • 500MB slobodnog mesta na disku,
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
Chat