• Nema predloga

Tehnički uslovi, dokumentacija i software

WEB aplikacija (on-line aplikacija)

WEB aplikacija (on-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • Java - najnovija verzija (možete je preuzeti sa https://java.com/en/download/ )
 • 500MB slobodnog mesta na disku
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
OfficeBanking (off-line aplikacija)

OfficeBanking (off-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • NET Framework 2.0 SP1 - 3.5 SP1,
 • 500MB slobodnog mesta na disku,
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
Halcom (off-line aplikacija)

Halcom (off-line aplikacija)

 • Windows 7 ili noviji
 • 500MB slobodnog mesta na disku,
 • Internet konekcija
 • Slobodan USB port
Aplikacije elektronskog bankarstva

Aplikacije elektronskog bankarstva

Officebanking aplikacija v1.2020.110602.1

Biblioteke za pametne kartice

Biblioteke za pametne kartice

Drajveri za čitače kartica

Drajveri za čitače kartica

Ostalo

Ostalo

Chat