Osiguran kod NKOSK, na period od 13 do 180 meseci

Banca Intesa vam pruža mogućnost refinansiranja stambenog kredita podignutog kod druge banke uz povoljniju kamatnu stopu i manju mesečnu ratu. Posebna pogodnost kod ove vrste kredita jeste to što ga možete otplaćivati s još jednom osobom, koja ne mora biti član vaše porodice.

  • Uslovi kredita - do 13 do 180 meseci
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
  • Želite kredit?
Stambeni kredit za refinansiranje stambenih kredita, od 13 do 180 meseci
Vrsta kreditaStambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 10.000 EUR - do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita, na osnovu potvrde koju izdaje banka kod koje se kredit refinansira, a maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
Učešće
Bez učešća
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Od 2,37% (3M EURIBOR + 2,69%) promenljiva*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Menice (tri)150 RSD
Naknada NKOSK30 EUR**
Premija osiguranja NKOSKOd 1,5% na iznos kredita Banke

Može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK

Osnovni izveštaj kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)100 EUR**
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.06.2018. godine koja iznosi -0,32%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.
Reprezentativni primer kredita kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 30.08. 2018.)
Vrsta kreditaStambeni kredit za refinansiranje stambenog kredita odobrenog u drugoj banci
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita Banke30.000 EUR
UčešćeBez učešća
Period otplate180 meseci
Mesečna rata198,70 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
2,37% (3M EURIBOR + 2,69%), promenljiva.*
Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)


Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

3,15%37.329,04 EUR
3,76%38.854,04 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Menice (tri)150 RSD
Naknada NKOSK30 EUR**
Premija osiguranja NKOSK525 EUR ** (bez životnog osiguranja – 1,5%+0,25%)450 EUR ** (sa životnim osiguranjem – 1,5%)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)Nema100 EUR**
*Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M EURIBOR-a kvartalno (30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. Za kredite odobrene do 30. u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata naplaćuje se po isteku perioda korišćenja 30. u mesecu. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan. 30.06.2018. godine koja iznosi -0,32%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.

Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (EUR)
10.000,00
500.000,00
Broj rata
13
180
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Popunite zahtev

I javićemo vam se ubrzo sa detaljima ponude

Kredit

Stambeni kredit za refinansiranje stambenih kredita

Uslovima korišćenja

Uspešno ste aplicirali za proizvod.

Naši specijalisti za stambene kredite očekuju vas u:

Intesa Casa centrima i ekspoziturama širom Srbije