Sa fiksnom kamatnom stopom, osiguran kod NKOSK, na period do 180 meseci

Još povoljniji stambeni kredit za vaš svet mogućeg. Jedinstveni model kredita u evrima sa fiksnom kamatom na ceo period otplate do 180 meseci .

 • Nikad niže kamatne stope na kredite u evrima.
 • Bez naknade za obradu kredita
 • Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana

Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam sledeće pogodnosti:

 • Bez nakande za prevremenu otplatu kredita
 • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
 • Bez obaveznog životnog osiguranja
 • Period otplate do 15 godina
 • Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
 • Uslovi kredita
 • Reprezentativni primer
 • Kreditni kalkulator
 • Želite kredit?
Kredit sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu stambenog objekta, osiguran kod NKOSK, na period do 180 meseci
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu stambenog objekta koji poseduje pasoš energetske efikasnosti tipa C
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobravaod 13 do 180 meseci
Iznos kreditaOd 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita
UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine
(ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Od 3,29% Fiksna
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Menice (tri)150 RSD
Naknada NKOSK30 EUR**
Premija osiguranja NKOSKOd 1,5% na iznos kredita Banke

Može se uvećati u skladu s načinom obračuna premije osiguranja NKOSK

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)100 EUR**
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Reprezentativni primer (datum izrade obračuna 29. 09. 2017)
Vrsta kreditaStambeni kredit za kupovinu nepokretnosti sa energetskim pasošem tipa C
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine43.000 EUR
Učešće klijenta13.000 EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate180 meseci
Mesečna rata212,07 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3,29% fiksna*

Primer obračuna bez životnog osiguranjaPrimer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem
EKS

(na godišnjem nivou)

4,10%4,66%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja
Naknada Banke za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Menice (tri)150 RSD
Naknada NKOSK30 EUR**
Premija osiguranja NKOSK525 EUR ** (bez životnog osiguranja – 1,5%+0,25%)450 EUR ** (sa životnim osiguranjem – 1,5%)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD**
Overa založne izjave10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD**
Osiguranje života – godišnje (opciono)nema100 EUR**
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (EUR)
10.000,00
250.000,00
Broj rata
13
360
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Popunite zahtev

I javićemo vam se ubrzo sa detaljima ponude

Kredit

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK 1

Naši specijalisti za stambene kredite očekuju vas u:

Intesa Casa centrima i ekspoziturama širom Srbije