Uslovi korišćenja

Delovi naše internet stranice koriste Cookie-se. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice Banke. Lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu (ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad) Banka će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe. Ovako prikupljene podatke Banka neće ustupati trećim licima. Bliži podaci o načinu obrade podataka o ličnosti i pravima korisnika prikazani su u Obaveštenju o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i evidencijama upisanim u Centralni registar zbirki podataka Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Klikom na dugme „Slanje“ korisnik daje pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti na opisani način.

Politika privatnosti

1.Mobilne aplikacije Banca Intesa a.d.Beograd koriste pristup kameri mobilnog telefona za aktivaciju mobilne aplikacije i dodatne verifikacije. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

2.U svrhu bezbednosti korisnika, aplikacije prikupljaju podatke o ID uređaja. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

3.Aplikacija prima i obrađuje SMS poruke u svrhu aktivacije aplikacije. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

4.Uz saglasnost korisnika koristi se lokacija urađaja, kako bi korisnik imao podatak o lokaciji platne transkacije i najbližoj ekspozituri ili ATM uređaju. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima

Stanovništvo