Profesionalni razvoj


Investiranje u razvoj i usavršavanje naših potencijala predstavlja važan deo naše poslovne politike. Stvorili smo dinamičnu radnu sredinu koja pruža mogućnosti za praktično i teorijsko usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje. Razvoj i karijera svakog zaposlenog planira se u skladu sa strateškim ciljevima Banca Intesa, a interna mobilnost omogućava nam da izlazimo u susret novim profesionalnim izazovima, bilo unutar Banca Intesa, bilo unutar naše grupacije.

Garantujemo jednake mogućnosti za profesionalni razvoj i usavršavanje. Programi obuke su koncipirani tako da prate promene u poslovnom okruženju. Svakom zaposlenom se pruža mogućnost da se edukuje u skladu sa zahtevima radnog mesta i individualnim planom razvoja karijere.