Formular za zaposlenje

Nastojimo da zapošljavanjem kvalitetnih profesionalaca i stalnim razvojem potencijala zaposlenih ostvarimo maksimum u pružanju bankarskih usluga. Zato u Banca Intesa nećete pronaći samo posao – mi Vam pružamo razvoj, izazov i karijeru.

Ukoliko želite da se pridružite pobedničkom timu banke broj 1 u Srbiji, popunite prijavu za zaposlenje. Svaka prijava se pažljivo analizira a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima upražnjenog radnog mesta se uključuju u proces selekcije. Nakon procene profesionalnih kompetencija kandidati dobijaju informaciju o njihovom daljem statusu (primljeni, ostaju u bazi za drugu poziciju, neprihvatljivi). Ovo je samo prvi korak....

Zakoračite u svet mogućeg.

LIČNI PODACIOBRAZOVANJE

od:
do:

Ako ste diplomirali u inostranstvu

Magistratura

Doktorat

Stručni ispiti (Godina polaganja)

Pravosudni ispit
Brokerski ispit


Poznavanje stranih jezika


RADNO ISKUSTVO

Zanimanje

1.

od:
do:

2.

od:
do:

3.

od:
do:

4.

od:
do:

5.

od:
do:
CV možete da pošaljete na adresu hr_konkurs@bancaintesa.rs


Obaveštenje

„Pre pribavljanja i dalje obrade podataka o ličnosti kandidata koji popunjava i podnosi Banci „Formular za zaposlenje“ ili drugu vrstu prijave za zaposlenje u elektronskoj formi, Banka upoznaje zainteresovano lice sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon), omogućavanjem uvida u:

  • „OBAVEŠTENJE kandidatima koji popunjavaju i podnose Banci „Formular za zaposlenje“, o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti“, na internet prezentaciji Banke: >>

Podaci o ličnosti se prikupljaju iz Prijave, kao i iz drugih dokumenata koje podnosilac dostava Banci u vezi sa Prijavom.

Popunjavanjem i dostavljanjem Prijave Banci, smatra se da je podnosilac:

  • upoznat sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, u skladu sa aktima iz prethodnog stava;
  • dao punovažan pristanak da Banka izvrši obradu podataka o ličnosti u vezi sa prijavom (pristanak se može opozvati).