Briga o zaposlenima


Verujemo da je poštovanje pojedinca i dostojanstva svakog zaposlenog osnova za razvoj radnog okruženja zasnovanog na uzajamnom poverenju i lojalnosti. Naše procedure za zapošljavanje počivaju na objektivnosti, uz garantovanje polne, rasne i ostalih oblika ravnopravnosti.

Primenjujemo jednakost, objektivnost i kriterijum zasluge u proceni, nagrađivanju, motivaciji i razvoju karijere zaposlenih. Znamo da su zaposleni naš glavni strateški resurs i obavezujemo se da ih zaštitimo i podstičemo da ostvare maksimum svojih potencijala, budući da je to ključni faktor u obezbeđivanju održive konkurentne prednosti. Težimo da ih motivišemo da postignu postavljene ciljeve, kako bismo ih, na adekvatan način, kroz stimulaciju, za to i nagradili. Usvajamo politike upravljanja i nagrađivanja koje prepoznaju i poštuju individualni i grupni doprinos ostvarivanju rezultata.

Mi smo transparentni u poslovnim odnosima, poslujemo na pravedan način, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. U Banca Intesa poštujemo različitosti i odgovorni smo prema svim zaposlenima.