Intesa Osnovni

Intesa Osnovni tekući račun omogućava korišćenje brojnih bankarskih proizvoda i usluga, a možete da ga otvorite bez obzira na to da li ste zaposleni ili ne.

Intesa Osnovni tekući račun obuhvata sledeće proizvode i usluge:

Dina debitna kartica

VISA Inspire debitna kartica

Mobilno bankarstvo - Intesa Mobi

Elektronsko bankarstvo - Intesa Online

SMS obaveštenje


Troškovi mesečnog održavanja Intesa Osnovnog tekućeg računa iznose 195 dinara.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.