Platni računi

Odaberite platni račun prema svojim potrebama

Intesa platni račun sa osnovnim uslugama i Intesa Hit platni računi namenjeni su svim građanima, bez obzira na to da li imaju standardna primanja (platu ili penziju) ili ne.

Prateći paket proizvoda i usluga kreiran je sa ciljem da se nekada bazična funkcija platnih računa koja se svodila na primanje uplata i vršenje isplata podigne na viši nivo i da se našim klijentima omogući jednostavan i povoljan pristup savremenim bankarskim proizvodima i uslugama, poput kreditnih kartica, elektronskog bankarstva ili kombinacije menjačkih i štednih usluga.

  • Vrste računa
  • Dokumentacija

Intesa Hit

Inspirisani vašim potrebama kreirali smo Intesa Hit platni račun, u okviru kog, bez dodatne naknade, možete koristiti sve prednosti savremenog bankarstva.

Saznaj više

Platni račun sa osnovnim uslugama

Intesa platni račun sa osnovnim uslugama omogućava korišćenje brojnih bankarskih proizvoda i usluga, a možete da ga otvorite bez obzira na to da li ste zaposleni ili ne.

Saznaj više